AEB is klaar voor de verkoop

AEB is klaar voor de verkoop. Met een nieuwe eigenaar kunnen we aan de slag om van AEB een koploper te maken in de afvalverwerking. AEB verkeert nu in rustiger financieel vaarwater. Daarom kan het bedrijf afzien van de extra steun van de gemeente Amsterdam. Naar verwachting zal de Europese Commissie binnenkort het aangepaste herstructureringsplan goedkeuren. 

AEB is ook op technisch gebied weer ‘in control’. Dat blijkt ook uit de technische analyse in het kader van de vendor due diligence. Dit wil zeggen dat we eventuele onverhoopte problemen veilig en planmatig kunnen oplossen. Dat is een markant verschil met de situatie medio 2019.

De gemeente Amsterdam neemt het aandeel van AEB in Westpoort Warmte over, het stadsverwarmingsnetwerk. Dankzij deze transactie, die past in het streven om zich te concentreren op de kerntaak, kan AEB een deel van haar schulden bij de banken aflossen. Bovendien beschikt het bedrijf over een financiële buffer voor de komende periode.

We werken samen verder aan een mooie toekomst voor AEB. Mocht u vragen hebben over dit nieuws, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Dirix

CEO AEB Amsterdam

AEB verwerkt ziekenhuisafval

De enorme toename van het aantal opgenomen coronapatiënten en de vele coronatesten die worden afgenomen zorgen al geruime tijd voor een sterk stijgend volume ziekenhuisafval in Nederland. AEB draagt haar steentje bij aan de bestrijding van de coronapandemie door sinds begin november afval uit teststraten en van verpleegafdelingen te verwerken. De huidige capaciteit in Nederland voor het verwerken van afval uit Nederlandse ziekenhuizen is niet berekend op de huidige volumes. Daarom heeft onder meer het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat AEB verzocht om tijdelijk, naast COVID-19-afval, ook specifiek ziekenhuisafval te verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gebruikte kleding zijn, mondmaskers, handschoenen en dergelijke. Vanzelfsprekend verwerkt AEB dit afval op een veilige en zo duurzaam mogelijke wijze.

  

AEB heeft haar website vernieuwd

Sinds enkele weken heeft AEB een nieuwe website. Met de nieuwe website kunnen we beter ons verhaal vertellen en zijn we makkelijker vindbaar voor klanten uit binnen- en buitenland. De nieuwe website heeft een rustiger uitstraling dan de oude website, onder andere door een simpeler keuzemenu en het gebruik van iconen. De informatie over AEB en over onze diensten is ook anders ingedeeld en is de site geschikt voor weergave op mobiele telefoons. Niet alles is veranderd, sommige informatie over AEB is nog hetzelfde, zoals onze geschiedenis en wat we doen voor onze klanten. Ook de webcam van de weegbrug is nog steeds net zo makkelijk vindbaar als op de oude site. In de toekomst werken we aan uitgebreidere informatie over werken bij AEB. Daarmee kunnen we gerichter de juiste nieuwe collega’s aantrekken als er vacatures zijn.

Revisieplanning 2021

In de Afval Energiecentrale (AEC) worden, naast het reguliere onderhoud, ook extra werkzaamheden uitgevoerd zoals het vervangen van de vultrechters en PP-leidingwerk in de rookgasreiniging. Hierdoor duurt de revisie naar verwachting in het voorjaar twee keer 34 dagen in plaats van twee keer 21 dagen. In het najaar worden er in de Hoog Rendementscentrale (HRC) naast het groot onderhoud geen extra werkzaamheden uitgevoerd, deze revisie duurt 28 dagen.

Planning 2021 Afval Energiecentrale (AEC)

  • Lijn 11 start zondag 2 mei t/m vrijdag 4 juni 2021
  • Lijn 12 start zondag 16 mei t/m vrijdag 18 juni 2021

Planning 2021 Hoog Rendementscentrale (HRC):

  •  Lijn 35: start zondag 19 september t/m zondag 17 oktober 2021
  •  Lijn 36: start zondag 3 oktober t/m zondag 31 oktober 2021