Terugwinning van grondstoffen

Terugwinning van grondstoffen

Onze samenleving staat voor de uitdaging slimmer en verantwoord om te gaan met grondstoffen. Dat betekent dat we slimmer om moeten gaan met afval om grondstoffen maximaal terug te winnen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we naar afval kijken. Wij verwerken het restafval van inwoners van Amsterdam en een groot aantal andere gemeenten in de omgeving.

Neem contact met ons op
Kunststoffen

Kunststoffen

Onze nascheidingsinstallatie is in staat om zoveel mogelijk kunststoffen uit de afvalstroom te halen. Uit elke ton afval halen we ruim 80 kilo plastics. Deze grondstoffen worden hierna opgewerkt tot granulaat en krijgen zo een nieuw leven.

Metalen

Metalen

Metalen als koper, zink en aluminium worden omgesmolten en opnieuw als grondstof toegepast. Zodoende worden er minder natuurlijke bronnen aangetast. Uit elke ton afval winnen ongeveer 16 kg ijzer en 3 kg aan metalen terug. Het grootste deel van de metalen komt uit de nascheidingsinstallatie, een klein deel van de metalen wordt na verbranding uit de bodemassen herwonnen (bodemassen zijn de asresten die na het verbrandingsproces in onze ovens achterblijven.)

Papier

Papier

Papier wordt in veel gemeenten al apart ingezameld. Toch verdwijnt er nog veel papier in het restafval. We halen er met onze nascheidingsinstallatie per ton ongeveer 9 kilo oud papier en karton uit, wat geschikt wordt gemaakt voor hergebruik.

Bouwstoffen

Bouwstoffen

Na verbranding blijft per ton afval ongeveer 200 kg bodemassen over. Wanneer deze worden gebruikt in plaats van zand, leveren ze bij bijvoorbeeld de aanleg van snelwegen circa 30% kostenvermindering op.

Gips

Gips

De rook die vrijkomt bij de verbranding wordt gewassen met onze rookwassingsinstallatie. Bij het reinigen van de rookgassen wordt op die manier gips teruggewonnen, ongeveer 4,5 kg per ton verwerkt afval. Dit kan worden opgewerkt tot nieuwe gipsplaten voor bijvoorbeeld in de bouw.