De scheidingsinstallatie

Het scheiden van afval zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen kunnen worden gerecycled. Dat betekent winst voor het milieu: het delven van nieuwe, ruwe grondstoffen wordt immers voorkomen. Met de scheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval draagt AEB op deze manier bij aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie.

Om dit te bereiken halen we zoveel mogelijk grondstoffen uit het huishoudelijk afval dat wij verwerken. In combinatie met het thuis scheiden van materialen zoals glas, textiel en papier, zorgt onze installatie ervoor dat we samen het maximale uit het huishoudelijk afval halen.

Scheidingsinstallatie met uitleg

 

In de nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval worden kunststoffen, drankenkartons, metalen, organisch materiaal  en papier/karton van elkaar gescheiden met behulp van onder andere zeven, magneten en infraroodscheiders. De grondstoffen die met het scheiden van het huishoudelijk afval worden teruggewonnen, worden duurzaam verwerkt door andere verwerkers. Hiermee worden weer nieuwe producten gemaakt. Zo dragen we bij aan een schone samenleving waarin grondstoffen maximaal worden hergebruikt.

Wat halen we uit het restafval?

Elke dag leveren onze partnergemeenten ruim 800 ton door hen ingezameld afval aan voor scheiding. Met onze scheidingsinstallatie winnen we verschillende soorten grondstofstromen terug voor hergebruik zoals plastics, metalen, drankenkartons en papier.

Wat gebeurt er met de grondstoffen?

De teruggewonnen grondstoffen krijgen een nieuwe leven als grondstof, jaarlijks is dat ongeveer 30.000 ton. Plastics worden opgewerkt tot granulaat en kunnen worden gebruikt bij de productie van flessen, verpakkingen en consumentenproducten (voorbeelden?). Drankenkartons worden hergebruikt als basis voor nieuw papier. Metalen kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal en in de auto-industrie. De komende jaren zetten we concrete stappen om nog meer grondstoffen terug te winnen. Met wat overblijft wekken we duurzame energie op. Daarmee leveren we elektriciteit en verwarmen we wijken in Amsterdam.