Recycling Service Centrum

Recycling en sociale werkgelegenheid gaan samen. Dubbele maatschappelijke impact bij de samenwerking tussen AEB en het Recycling Service Centrum.

AEB werkt nauw samen met het Recycling Service Centrum in Amsterdam, voorheen onderdeel van ons bedrijf en tegenwoordig een zelfstandige onderneming. Bij het RSC werken mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij voeren veelal handmatige werkzaamheden uit op het gebied van recycling. Bijvoorbeeld het demonteren of sorteren van afgedankte elektronica. Of het uitpakken en sorteren van restvoorraden textiel.

Het RSC werkt op deze maatschappelijk betrokken wijze voor zeer verschillende klanten. Centraal staan hoogwaardig hergebruik van grondstoffen.