Nieuws

Over AEB
15 december 2023

Havenbedrijfsleven zet collectief banen en imago in de spotlights

Havenbedrijfsleven zet collectief banen en imago in de spotlights

Amsterdam, 15 december 2023 – Het Amsterdamse havenbedrijfsleven gaat de uitdaging van vergrijzing en het aantrekken van nieuw talent aan met het Stimuleringsprogramma Werken in de Haven (2024-2026). Onder leiding van vertegenwoordigers uit het havenbedrijfsleven, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam is vandaag het driejarige programma gelanceerd. Het doel is de haven te profileren als een aantrekkelijke werkgever met goedbetaalde banen, met speciale aandacht voor jongeren en zij-instromers.

Wethouder Rutger Groot-Wassink en CEO Koen Overtoom zetten vandaag hun handtekening onder het programma. De havens van Amsterdam, waaronder Zaanstad, Velsen-IJmuiden en Beverwijk, bieden diverse banen op verschillende niveaus, met een focus op logistiek, techniek en maritieme sectoren.

Het programma omvat een arbeidsmarktcampagne, te vinden op Werkenindehaven.Amsterdam, gericht op het verbeteren van het imago van de haven en het aantrekken van nieuw talent. Het budget voor de komende drie jaar is samengebracht door het havenbedrijfsleven, Amports, ORAM, Port of Amsterdam en het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

Met AEB Amsterdam als een van de deelnemende bedrijven, ondersteunt het programma een stadsdeelgerichte aanpak, met de eerste focus op Nieuw-West. Activiteiten zoals havenrondvaarten, lespakketten en een jongerenevenement zullen jongeren enthousiasmeren voor een carrière in de haven. Het uiteindelijke doel is om ook andere stadsdelen te betrekken bij het programma.

Dit collectieve initiatief belooft niet alleen werkzoekenden te ondersteunen bij het vinden van passende banen, maar draagt ook bij aan de verdere ontwikkeling en bloei van de Amsterdamse havensector.