Nieuws

Over AEB
2 april 2021

Verscherpt toezicht opgeheven

Verscherpt toezicht opgeheven

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft het verscherpt toezicht op AEB dat in februari 2018 werd ingesteld, opgeheven. OD NZKG concludeert dat de basis bij AEB op hoofdlijnen in orde is én dat er vertrouwen is dat AEB de ingezette weg voortzet. Er is voor OD NZKG daarom geen aanleiding meer om het verscherpt toezicht in stand te houden.

AEB heeft de afgelopen jaren veel werk verzet om weer op alle fronten in control te komen. Dat betekende dat de installaties op orde moesten worden gebracht, dat de aansturing en procedures zijn verbeterd en dat er is geïnvesteerd in het opleiden van het personeel. Die inspanningen werpen nu hun vruchten af.

CEO Paul Dirix: "Er is door heel veel mensen heel hard gewerkt. Ik ben blij dat dat werk ook gezien wordt door de Omgevingsdienst. We zullen op deze basis verder bouwen en blijven ons de komende tijd inzetten om AEB nog veiliger te maken en het bedrijf verder te verbeteren. AEB is klaar voor verkoop en kan met een geschikte nieuwe eigenaar weer 'top of class' worden." 

Lees hier het bericht van OD NZKG