Nieuws

Over AEB
8 april 2021

Overeenstemming tussen AEB en waterschap Amstel Gooi en Vecht

Overeenstemming tussen AEB en waterschap Amstel Gooi en Vecht

AEB en waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) hebben overeenstemming bereikt over de verwerking van opgeslagen slib, de extra kosten van de slibverwerking en de opslag als gevolg van de omstandigheden bij AEB in 2019. De claim die het waterschap op AEB had gelegd is daarmee komen te vervallen. Beide partijen zijn tevreden over de uitkomst.

Medio 2019 moest AEB door omstandigheden vier van de zes verbrandingslijnen stilleggen. Hierdoor had AEB minder verwerkingscapaciteit. AEB kon op dat moment niet aan zijn verplichting voldoen om het slib van AGV te verwerken. Dit slib is vervolgens deels elders opgeslagen en deels elders verwerkt.

AEB en AGV zijn nu overeengekomen dat AEB het opgeslagen slib voor 1 augustus 2021 alsnog gaat verwerken. Het slib wordt met deze oplossing volgens de wens van AGV zo duurzaam mogelijk verwerkt. AEB compenseert AGV daarnaast voor de extra gemaakte verwerkingskosten en de opslagkosten. Tevens zijn goede afspraken gemaakt over de toekomstige verwerking van slib. Met deze overeenkomst komen alle wederzijdse vorderingen te vervallen.