Nieuws

Duurzaam
28 januari 2021

Nieuwe Omgevingsvergunning BEC ter inzage

Nieuwe Omgevingsvergunning BEC ter inzage

De Omgevingsdienst (OD) Noordzeekanaalgebied is voornemens een nieuwe omgevingsvergunning af te geven voor de Bio-energiecentrale (BEC) van AEB Amsterdam. Dat blijkt uit de ontwerpbeschikking die de OD woensdag 27 januari ter inzage gelegd heeft.

De vergunning is in feite een herziening van de huidige omgevingsvergunning. AEB heeft hierom verzocht op advies van de OD. De oorspronkelijke vergunning was namelijk bestemd voor diverse installaties: een Vyncke-installatie (de BEC), een Chiptec installatie, een Thermeta installatie en een Biovalgroup installatie. Alleen de eerstgenoemde is uiteindelijk gebouwd en bevindt zich nu in de testfase. De nieuwe omgevingsvergunning heeft dus uitsluitend betrekking op de BEC.

Volgens de ontwerpbeschikking ziet de OD ‘geen beletselen om de aangevraagde omgevingsvergunning’ te verlenen. De OD ziet in de verandering in de opzet van de installatie ‘geen aanleiding’ om een nieuw milieueffectrapport te verlangen.

Tot 11 maart bestaat de mogelijkheid om zienswijzen op de ontwerpbeschikking in te dienen. AEB is de Omgevingsdienst erkentelijk voor de zorgvuldige behandeling van het herzieningsverzoek. De BEC wordt naar verwachting volgende maand overgedragen aan AEB.