Nieuws

Duurzaam
6 januari 2021

Gemeente Amsterdam stop met inzameling plastic

Gemeente Amsterdam stop met inzameling plastic

Op 17 december heeft de gemeenteraad van Amsterdam het Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025 vastgesteld. Belangrijk onderdeel van dit programma is dat plastic verpakkingen en drinkpakken niet langer gescheiden worden ingezameld.  Deze materialen worden voortaan alleen nog maar door het Afvalenergiebedrijf (AEB) uit het huisvuil gehaald. Bewoners van Amsterdam stoppen daarom buurt voor buurt met het scheiden van plastic.

De nascheiding van het Amsterdamse restafval wordt gedaan door AEB. Met de scheidingsinstallatie haalt AEB folies, harde kunststoffen en drankkartons uit het huisvuil zodat deze materialen gerecycled kunnen worden. Bijvoorbeeld in flessen voor shampoo of afwasmiddel.

Met de nascheidingsinstallatie kan inmiddels meer bruikbaar plastic uit het huisvuil worden gehaald dan met gescheiden inzamelen door bewoners. De installatie haalt ook nog eens precies dát plastic uit het restafval dat bruikbaar is voor nieuwe producten.

AEB zet zich in om de installatie voortdurend te verbeteren. Zo wordt deze maand de zeef in de installatie aangepakt zodat grondstoffen effectiever uit het afval gehaald kunnen worden.