Nieuws

Over AEB
29 april 2021

Gemeente Amsterdam start verkoop AEB

Gemeente Amsterdam start verkoop AEB

De gemeente Amsterdam maakt vandaag bekend dat de verkoop van haar 100%-belang in AEB is gestart. De aankondiging volgt op het Go-besluit van 12 januari 2021 waarbij de gemeente Amsterdam de uitgangspunten voor de verkoop heeft vastgesteld.

Paul Dirix, CEO van AEB reageert: “De start van het verkoopproces markeert een nieuwe fase in de ontwikkeling van ons bedrijf. AEB heeft een turbulente periode achter de rug en staat er nu financieel en operationeel solide voor. De marktomstandigheden bieden goede perspectieven op een succesvolle verkoop aan een nieuwe aandeelhouder, die zich voor langere tijd aan AEB verbindt. Ik wil alle medewerkers van AEB enorm bedanken. Dankzij hun inzet heeft AEB het afgelopen jaar flinke vooruitgang geboekt met het verbeteren van de bedrijfsvoering. Ik heb er alle vertrouwen in dat AEB met een nieuwe geschikte eigenaar onze ingeslagen weg met succes kan vervolgen, in het belang van klanten, medewerkers en alle andere partijen die bij AEB betrokken zijn.”

De dochtervennootschappen van AEB maken onderdeel uit van de transactie. Dit betreft AEB Bio- energiecentrale B.V., dat de nieuwe biomassa-energiecentrale exploiteert, en AEB Exploitatie B.V. (het afvalenergie bedrijf). AEB heeft ook een 40%-belang in Recycling Service Centrum B.V., dat sociaal werk en recycling combineert. AEB’s voormalige 50%-belang in Westpoort Warmte (het westelijke warmtenet) is op 1 maart 2021 overgenomen door de gemeente Amsterdam.

De verkoop zal begeleid worden door M&A adviesbureau Axeco. Geïnteresseerde partijen kunnen hun belangstelling bij Axeco kenbaar maken aeb@axeco.nl.

Voor meer informatie, zie het persbericht van de Gemeente Amsterdam over de start van de verkoop