Nieuws

Over AEB
24 november 2023

Financieel jaarverslag AEB 2022: gestegen energieprijzen zorgen mede voor positief resultaat

Financieel jaarverslag AEB 2022: gestegen energieprijzen zorgen mede voor positief resultaat

Het jaar 2022 was een jaar vol belangrijke gebeurtenissen voor AEB. Het stond voor een groot deel in het teken van de voorgenomen overname door AVR. De Autoriteit Consument en Markt verleende in 2023 echter uiteindelijk geen vergunning voor deze overname. Een definitief besluit over een hernieuwde verkoop van AEB  wordt op korte termijn verwacht. Een belangrijke opsteker in 2022 is dat AEB een rijkssubsidie is verleend voor de afvang, transport en opslag van CO2 uit de rookgassen van de installaties van AEB. Verder zijn onderhoudsachterstanden in 2022 weggewerkt en is ook de veiligheidssituatie in het bedrijf verder verbeterd. De energiemarkt kende in 2022 een sterke dynamiek als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De gestegen energieprijzen hebben de behaalde financiële resultaten in positieve zin beïnvloed. Het uiteindelijke resultaat na belastingen van AEB (van alle activiteiten) is in 2022 EUR 34,6 miljoen. Het eigen vermogen was op 31 december 2022 EUR 88,1 miljoen. Het volledige jaarverslag vindt u hier.