Nieuws

Over AEB
7 december 2021

Eerste reactie AEB Amsterdam op rapport enquêtecommissie

Eerste reactie AEB Amsterdam op rapport enquêtecommissie

Vanmiddag heeft de enquêtecommissie van de Amsterdamse gemeenteraad het eindverslag van haar onderzoek gepresenteerd. AEB Amsterdam dankt de commissie voor haar werk en zal het rapport nauwkeurig bestuderen. Hierbij een eerste reactie van AEB.

De commissie verdient een compliment voor haar uitgebreide rapport dat wij eerst goed gaan bestuderen. Het rapport legt bloot dat er veel zaken mis waren in de samenwerking tussen AEB en haar aandeelhouder, de gemeente Amsterdam. We herkennen deze problemen uit het verleden, die eerder vastgesteld zijn door de commissie-Winter in 2020. 

Gelukkig is AEB sinds 2020 weer ‘in control’ over de installatie, dankzij de enorme inzet van het personeel en een duidelijke focus op de technologie en het onderhoud. De samenwerking met Amsterdam is de afgelopen twee jaar ook zienderogen verbeterd, getuige onder andere de steunplannen en het verkoopproces. 

Inmiddels is Amsterdam op zoek naar een overnamepartner voor AEB met kennis van de markt en een langetermijnvisie op duurzame energiewinning uit afval. We zijn daarom blij dat we er eind 2021 goed voorstaan en zien uit naar een kansrijke toekomst.

Gerelateerde artikelen
Brief AEB aan enquêtecommissie
Over AEB
Brief AEB aan enquêtecommissie
18 juni 2021