Nieuws

Over AEB
2 juni 2021

Al het ‘Zeeuwse’ slib verwerkt

Al het ‘Zeeuwse’ slib verwerkt

Vandaag is het laatste slib dat opgeslagen was in het Zeeuwse Westdorpe vervoerd naar AEB Amsterdam. Daar zal het de komende dagen verwerkt worden in de verbrandingsinstallatie.

Het slib, in totaal 18 duizend ton, was in de zomer van 2019 naar het terrein van Beelen Terneuzen BV vervoerd. Deze noodopslag was noodzakelijk nadat vier van de zes verbrandingslijnen van AEB Amsterdam stilgelegd werden.

Vanwege de grote hoeveelheid water in het slib kan het slechts gedoseerd verwerkt worden in afvalverbrandingsinstallaties. De in 2019 ontstane achterstand is geleidelijk ingelopen - zonder dat de reguliere slibverwerking hierdoor in het gedrang gekomen is.

Het slib is afkomstig van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat een verwerkingsovereenkomst heeft met AEB. Vorige maand legden deze partijen hun geschil over de verwerking van het slib bij.

Met de provincie Zeeland was afgesproken dat het slib uiterlijk 1 augustus 2021 verwerkt zou zijn. We komen deze afspraak ruim op tijd na,’ aldus Paul Dirix, CEO van AEB Amsterdam. ‘Zo kunnen we opnieuw een hoofdstuk van de crisis van de zomer van 2019 afsluiten. Ik ben Beelen, de provincie Zeeland, de vervoerder, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, alle betrokkenen en omwonenden zeer erkentelijk voor hun begrip en de goede samenwerking in de afgelopen anderhalf jaar.’