Nieuws

Over AEB
28 maart 2023

AEB helpt afvalcrisis in Rome oplossen

AEB helpt afvalcrisis in Rome oplossen

Net als de meeste afvalverbranders in Nederland verwerkt AEB al vele jaren afval uit het buitenland. AEB gaat de komende jaren nu ook Italiaans afval verwerken en helpt hiermee het afvalprobleem in Rome op te lossen. In Rome is er namelijk een flink tekort aan afvalverwerking. Dit komt onder andere door een grote brand vorig jaar in het grootste afvalverwerkend bedrijf waar het afval van de stad Rome werd verwerkt.

Het afval komt vanuit de gemeente Rome per trein. AEB heeft een eigen spooraansluiting op het terrein dat gereed is gemaakt voor gebruik. De trein bestaat uit 16 wagons, die specifiek voor dit project bestemd zijn. In de trein worden pakketten gebaald afval van de gemeente Rome geplaatst en rechtstreeks naar AEB gereden.

AEB verwerkt dit afval in de efficiënte verbrandingsovens en wekt hiermee energie op voor huishoudens en bedrijven. Dit is gunstiger voor het milieu dan dat het in Rome gestort wordt, ook als het treintransport van het afval wordt meegerekend.

Het storten van restafval, wat in veel landen in Europa nog wordt gedaan, is een laagwaardige manier van afvalverwerking met schadelijke milieuconsequenties, voornamelijk door de uitstoot van methaan. Met deze afspraak levert AEB een hele dankbare bijdrage aan een groot afvalprobleem in een grote stad in Europa.

De milieukundige analyse over de verwerking van Italiaans afval in Nederland vindt u hier.