Nieuws

Over AEB
20 september 2022

AEB Amsterdam wint aanbesteding van zes Noord-Hollandse gemeenten

AEB Amsterdam wint aanbesteding van zes Noord-Hollandse gemeenten

De komende jaren zal AEB Amsterdam het huishoudelijk restafval van de gemeenten Amstelveen, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede en Uithoorn blijven verwerken. Deze week werd bekend dat het afvalverwerkingsbedrijf de aanbesteding heeft gewonnen.

AEB Amsterdam is blij de komende jaren de dienstverlening voor deze gemeenten te mogen voortzetten. Het huishoudelijk afval van deze gemeenten wordt al jarenlang verwerkt door AEB Amsterdam, maar het huidige contract loopt dit jaar af. Daarom zijn de zes gemeenten dit jaar een aanbesteding gestart voor de verwerking van hun fijn huishoudelijk restafval. Het gaat om de verwerking van 67.000 ton huishoudelijk restafval per jaar. De nieuwe contracten gaan in per 1 januari 2023. Behalve het contract met de gemeente Uithoorn, dat gaat in per 1 januari 2024. De contracten lopen minimaal tot en met 2027.

AEB Amsterdam zet zich ook voor deze gemeenten in om zo duurzaam en schoon mogelijk energie te maken van afval. Het restafval wordt door AEB Amsterdam op hoogwaardige manier verwerkt en omgezet in energie en warmte. AEB Amsterdam werkt daarnaast aan de mogelijkheid om vrijgekomen CO2 af te vangen en om reststoffen na verbranding opnieuw in te kunnen zetten.