Duurzame afvalverwerking

Dagelijks komen 500 vrachtwagens met afval uit de metropoolregio Amsterdam naar AEB. Dat is voor ongeveer een derde restafval van inwoners van Amsterdam en omliggende gemeenten. De rest is afval van bedrijven en fabrieken, maar ook afval van plekken waar veel mensen komen zoals treinstations, kantoren, winkels of festivals.

Nadat zoveel mogelijk waardevolle materialen uit het afval zijn gehaald, gebruiken we wat overblijft om zo efficiënt mogelijk energie op te wekken. Daarmee verwarmen we ongeveer 30.000 huizen in Amsterdam en leveren we duurzame elektriciteit aan het elektriciteitsnet. (Meer over energie uit afval)

 

Samenwerken in de afvalketen

Samenwerken in de afvalketen

Onze samenleving staat voor de uitdaging slimmer en verantwoord om te gaan met grondstoffen. Dat betekent dat we op een verstandige manier om moeten gaan met afval om zo grondstoffen maximaal terug te winnen. Om verspilling te voorkomen wordt het sluiten van kringlopen (circulaire economie) steeds belangrijker. Dit heeft impact op de manier waarop we naar afval kijken. AEB wil een bijdrage leveren aan een duurzame manier van afvalverwerking. Dat doen we niet alleen. Oplossingen worden beter wanneer deze tot stand komen met partners binnen de afvalketen (bijvoorbeeld met afvalinzamelaars), maar ook daarbuiten. Daarom werken we samen met klanten, leveranciers en andere partners aan een duurzame afvalverwerking met zo weinig mogelijk verspilling en een zo hoog mogelijk rendement.