Bij AEB is ICT-afdeling een belangrijk schakel in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Om de organisatie goed te kunnen blijven ondersteunen, ligt de focus op de modernisering en innovatie van onze ICT-processen.

AEB en data

Onze ICT-afdeling ontsluit en brengt data uit verschillende bronnen samen. Zo levert het slim koppelen van industriële en financiële data nieuwe inzichten op die weer van invloed kunnen zijn op de bedrijfssturing.

Door deze werkwijze wordt onze data steeds rijker, dat helpt ons om van AEB een nog beter bedrijf te maken. De ICT-afdeling werkt hierbij nauw samen met andere afdelingen en we dragen er zorg voor dat de Business deze data steeds beter kan interpreteren om de bedrijfsprocessen strakker in te regelen.

 

Het team

Binnen het team bestaan diverse functies. Allereerst de functioneel beheerders die allemaal een eigen domein beheren. Dat kan financiën zijn, de industrie of de IT-serviceorganisatie. De informatiemanager acteert op het snijvlak tussen de harde IT en data en op de wensen uit de industrie en bedrijfsvoering en werkt nauw samen met de functioneel beheerders.

De data engineer draagt zorg voor het ontsluiten van de data en de security & compliance officer is verantwoordelijk voor security en compliance zodat AEB blijft voldoen aan de wetmatige IT-controles. De solution architect is verantwoordelijk voor juiste werking van de Microsoft-producten en hoe die producten voor AEB optimaal in het IT-ecosysteem kunnen samenwerken. De project management ondersteuner (PMO) tenslotte biedt ondersteuning op de vele projecten en deze groep wordt aangestuurd door de manager ICT.

Kortom, een leuk team dat goed met elkaar samenwerkt en in nauw contact staat met de business om processen goed te laten verlopen. Dit team is een zeer belangrijke schakel binnen ons bedrijf.

 

Waarom ICT'er worden bij AEB?

Als ICT'er ben je bezig met werk dat niet altijd tastbaar is, maar tegelijk is het werk bij AEB als industriële organisatie juist wel zichtbaar. Dat maakt het werken op de ICT-afdeling bij AEB zo interessant.

De data waar je mee werkt komt uit onze stoomketels, uit onze PLC’s of de industriële sensoren. Deze zichtbaarheid maakt het super interessant. Kijk naar onze Hoge Rendement Centrale: deze is toonaangevend op gebied van terugwinnen van energie en met onze data dragen we hier direct aan bij. Wil jij je bij ons aansluiten en wil je meer weten over onze afdeling? Dan komen we graag met je in contact.