Privacyverklaring

AEB respecteert de privacy van klanten, publiek, medewerkers en leveranciers. AEB hecht dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met persoonlijke gegevens die, conform de meest recente regelgeving, alleen opgenomen wordt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het bewuste bedrijfsproces. Het privacy statement, welke wij op onze website publiceren, geeft inzicht in de verwerking van persoonsgegevens aangevuld met de contactinformatie voor vragen of opmerkingen. AEB zal nooit persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derde partijen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij beschikbaar gesteld zijn tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft of er op basis van een wettelijke verplichting overdracht noodzakelijk is aan bevoegde autoriteiten.

Verwerking persoonsgegevens

AEB verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld.

Bezoekt u één van onze websites dan gebruiken wij cookies voor het optimaliseren van de digitale dienstverlening via de websites. Mocht u via één van de digitale formulieren van onze website informatie aanleveren, dan nemen wij uw informatie alleen op ten behoeve van het uitvoeren van de diensten zoals in het formulier aangegeven. Bijvoorbeeld: een vraag ingediend via een formulier wordt door ons beantwoord met behulp van de daarop verstrekte persoonsgegevens. AEB gebruikt haar websites ook voor werving en selectiedoeleinden. U kunt uw CV insturen als onderdeel van een sollicitatieprocedure. Wij gebruiken uw informatie alleen voor het werving- en selectieproces en om contact met u op te nemen. Door het insturen van uw gegevens gaat u akkoord met het gebruik hiervan voor voornoemde doelen.

Wanneer u een overeenkomst met AEB aangaat hetzij als klant hetzij als leverancier dan nemen wij alleen de noodzakelijke persoonsgegevens op om de afspraken binnen de overeenkomst te kunnen honoreren. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op inzet van personeel, levering van dienstenen producten, financiële verrekening, promotie van diensten en producten. De in onze systemen opgenomen gegevens betreffen dan o.a. NAW gegevens, Inschrijvingsnummer KvK, BTW nummer, Bankrekeningnummer en contactgegevens.

Wanneer wij met u in contact komen via social media, bijvoorbeeld Twitter, dan kan het zijn dat wij persoonsgegevens zoals naam, twitter ID en IP adres verwerken om daarmee onze dienstverlening via deze kanalen op hoog niveau te kunnen houden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

In beginsel bewaart AEB persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het uitvoeren van de dienst of het voldoen aan hetgeen afgesproken binnen de van toepassing zijnde overeenkomst. Indien de wetgeving een langere bewaartermijn voorschrijft dan is die van toepassing. (Bijv: de belastingwet geeft aan een bewaartermijn van 7 jaar voor financiële gegevens)

Informatie beveiliging

AEB neemt passende technische, organisatorische en fysieke maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Deze maatregelen zijn conform de beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Inschakeling van derde partijen

Wanneer AEB derde partijen inschakelt voor het invullen van de hiervoor genoemde doeleinden waarbij gebruik gemaakt wordt van persoonsgegevens dan ziet AEB er op toe dat deze partijen gehouden zijn aan minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als AEB en voldoen aan de meest recente informatie beveiliging- en privacy regelgeving.

Tot slot

Door gebruik te maken van de websites van AEB gaat u akkoord met de wijze waarop AEB met uw persoonsgegevens om gaat. AEB kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het up to date houden van persoonsgegevens van bezoekers van de AEB websites.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent de vastlegging en verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf dan kunt u contact opnemen door een email te sturen aan Info@AEBAMSTERDAM.nl

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl