Organisatie

Organisatie

Bij AEB werken 400 mensen, verdeeld over 4 business units:
• Bijzonder afval
• Inzameling en recycling
• Bodemas
• Energie uit afval

Directie

De directie bestaat uit twee leden die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van AEB en voor de algemene gang van zaken.

 

Paul Dirix

Paul Dirix, CEO, verantwoordelijk voor de portefeuilles:

 • Business Development & Strategie
 • Scheidingsinstallatie
 • Inzameling & Recycling
 • SHEQ
 • Energie uit Afval
 • Bodemas
 • Bijzonder Afval

 

Derk Kappelle 2016

Derk Kappelle, CFO, verantwoordelijk voor de portefeuilles:

 • Finance & IT
 • Human Resources
 • Inkoop, Contractmanagement & Magazijnen
 • Marketing, Sales & Communicatie
 • Supply Chain Management
 • Juridische Zaken & Bestuurssecretariaat
 • Warmte (tevens statutair directeur van Westpoort Warmte) 

 

Directiereglement

Raad van Commissarissen

Sinds 1 januari 2016 bestaat de Raad van Commissarissen (RvC) uit vier personen. De RvC vergadert minimaal vijf keer per jaar.

Yvonne Timmerman-Buck

Yvonne Timmerman-Buck, voorzitter, is per 1 januari 2019 benoemd en is lid van de Remuneratie en Benoemingscommissie (RBC).   

 Erika Marseille - Portret

Erika Marseille is per 1 maart 2018 benoemd en is lid van de Auditcommissie.

 Pieter ter Kuile

Pieter ter Kuile is per 1 januari 2016 benoemd en is lid van de Auditcommissie.

 Marc van 't Noordende

Marc van 't Noordende is per 1 januari 2016 benoemd en is voorzitter van de Remuneratie en Benoemingscommissie.

 

De taak van de RvC is het houden van toezicht op het bestuur van AEB en de algemene gang van zaken. Ook staat de RvC de directie met raad terzijde.


RvC reglement

Profielschets RvC

Rooster van aftreden

Reglement Auditcommissie

Reglement Remuneratie- en benoemingscommissie

 

Corporate governance

Op 1 januari 2014 is de dienst Afval Energie Bedrijf verzelfstandigd in AEB Holding N.V. waarvan de aandelen 100% in eigendom zijn van de gemeente Amsterdam. De handelsnaam is AEB Amsterdam.

Statuten AEB Holding N.V.

Meldingsprocedure AEB Amsterdam

 

Corporate Governance Code

De in 2016 geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code is op 1 januari 2018 in werking getreden. AEB Holding N.V. heeft geen beursnotering en is daarom niet wettelijk verplicht de Nederlandse Corporate Code toe te passen. Niettemin onderschrijft de vennootschap de code integraal en heeft zij besloten waar mogelijk en/of zinvol de principes en best practice bepalingen van de code grotendeels in te voeren.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl