29 juli 2019

Mutaties Raad van Commissarissen AEB Amsterdam

 

Waarborging continuïteit centraal
In het kader van de recentelijk afgesloten financiering van de onderneming is tussen de gemeente Amsterdam als aandeelhouder van AEB Amsterdam (AEB) en AEB afgesproken om de Raad van Commissarissen (RvC) uit te breiden.

De huidige RvC heeft mede op basis van de gebeurtenissen van de afgelopen periode de afweging gemaakt of zij de onderneming nog kan steunen in een vruchtbare relatie met de aandeelhouder. De RvC heeft geconcludeerd dat dit niet meer optimaal mogelijk is. In het belang van de onderneming hebben enkele leden van de RvC daarom besloten  terug te treden.

Ter waarborging van de continuïteit en overdracht van de aanwezige kennis is gekozen voor het geleidelijk instappen van de door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) te benoemen nieuwe commissarissen en het geleidelijk terugtreden van de bestaande leden van de RvC. In de komende AvA worden de aftredingen en de nieuwe benoemingen worden bekrachtigd.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl