9 mei 2019

Nieuwe Manager Strategische Partnerships en Sales

Marjolein Brasz is per 1 augustus benoemd als Manager Strategische Partnerships en Sales. Marjolein Brasz is in haar huidige functie werkzaam als Challenge Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board, de organisatie die innovatie en samenwerking stimuleert in de Metropoolregio Amsterdam tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

AEB

Daarmee neemt Brasz de nodige kennis mee in haar nieuwe functie bij AEB over het in de circulaire keten samenwerken met gemeenten en andere partners. AEB intensiveert de komende jaren op dit terrein de dialoog en samenwerking met haar partners.

Op het regionale grondstoffentransitieprogramma werken de Board en AEB, als een van de cruciale spelers in de transitie, al veelvuldig samen.  Als nevenfunctie is zij lid van de Raad van Commissarissen van de ACV-groep, een regionale dienstverlener op het gebied van inzameling van grondstoffen alsmede het beheren van de openbare ruimte.

Marjolein Brasz is een ervaren manager op het gebied van innovatie, circulaire economie, energie en publiek-private samenwerking op deze gebieden. Brasz heeft voornamelijk gewerkt rollen waarbij product, proces en/of systeeminnovatie de rode draad vormde. Zij is o.a. werkzaam geweest bij Ecofys en Avantium.

Marjolein Brasz

 

 

 

 

  

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl