6 oktober 2017

Bronscheiding - nascheiding

Het recyclen van plastic is in de afgelopen dagen regelmatig in de publiciteit geweest. De voor- en nadelen van bronscheiding versus nascheiding kwamen daarbij uitgebreid aan de orde. Naar aanleiding van deze publicaties bereikte AEB Amsterdam van verschillende kanten de vraag of de nieuwe scheidingsinstallatie het gescheiden inzamelen van afval aan de bron overbodig maakt.

Wij beantwoorden deze vraag aan de hand van onze missie: Samen met partners (waaronder gemeenten) lost AEB verantwoord afvalvraagstukken op, door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te werken uit het resterende afval. Gemeenten hebben hoge duurzaamheidsdoelstellingen, die alleen gehaald kunnen worden met een gezamenlijke inspanning van de gemeenten zelf, hun inwoners en de afvalverwerkers. Of gemeenten inzetten op bronscheiding is een keuze van de gemeenten zelf. Afval scheiden aan de bron is belangrijk omdat dat de afvalstromen oplevert die het beste gerecycled kunnen worden. Veel gemeenten zetten dan ook actief in op bronscheidng. Helaas wijst de praktijk  uit dat, ondanks dat er door bewoners al veel aan de bron gescheiden wordt, er toch nog veel waardevolle grondstoffen in het restafval terecht komen. De scheidingsinstallatie van AEB haalt die grondstoffen er nog uit. AEB is ervan overtuigd dat zowel  bronscheiding als nascheiding noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk grondstoffen uit het restafval te halen. Juist die combinatie levert het beste resultaat op.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060