21 juni 2016

Contract voor veegvuil naar Afvalzorg

Per 1 juli wordt het contract tussen Afvalzorg en AEB voor het Amsterdamse veegvuil met twee jaar verlengd. Veegvuil is het vuil dat vrijkomt bij het vegen van de wegen en straten. Deze afvalstroom wordt ingezameld bij de zes Afvalpunten van AEB Amsterdam en bestaat grotendeels uit slib, zand, bladafval, plastics en blikjes en ook olieresten en metalen. Het gaat in totaal om ongeveer 7.000 ton veegvuil op jaarbasis.

Veegvuil
Veegvuil
Afvalzorg

Voor AEB en de gemeente vormden duurzaamheid en financieel rendement de belangrijkste factoren bij de aanbesteding van dit contract. Afvalzorg zal het veegvuil zodanig scheiden en reinigen dat onder andere het zand (ongeveer 80% van het totaal) en de metalen (2%) weer kunnen worden hergebruikt. Afvalzorg verwerkt dit afval op de locatie Nauerna in Assendelft. 

Over Afvalzorg

Afvalzorg beheert en exploiteert afvalverwerkingslocaties. Hiermee voorziet Afvalzorg in de behoefte van de samenleving om afval- en grondstoffen op een veilige en verantwoorde manier terug te winnen, te recyclen en op te slaan. Na exploitatie van een stortlocatie richt Afvalzorg die opnieuw in tot veilige landschappen voor recreëren, wonen en werken. 

Over AEB Amsterdam

AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

Onze kennis en expertise delen we in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060