14 februari 2017

AEB zet in op verdubbeling recyclingactiviteiten en sociale werkgelegenheid

AEB Amsterdam zet de komende jaren stevig in op de uitbreiding van haar recyclingactiviteiten. Hiermee wil AEB een bijdrage leveren aan het verantwoord omgaan met grondstoffen en het zo duurzaam en hoogwaardig mogelijk verwerken van afval tot grondstof. Om dit te kunnen realiseren wordt behalve de bouw van de scheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval, de komende jaren geïnvesteerd in het uitbreiden van de recyclingactiviteiten. Hiervoor worden in nauwe samenwerking met Stichting Milieuwerk, de gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam de huidige activiteiten de komende jaren verdubbeld en uitgebouwd, waarbij de gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam een financiële bijdrage leveren. Deze uitbreiding levert niet alleen een bijdrage aan het behoud van waardevolle grondstoffen, maar geeft ook een stevige impuls aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

RSC
Piet 2

In 2015 heeft AEB via het Regionaal Sorteer Centrum (RSC) bijna 3,8 miljoen kilo aan grondstoffen zoals papier, kunststoffen, koper en kunststofgranulaat terug gebracht in de kringloop. Over vijf jaar moet deze hoeveelheid zijn toegenomen tot ruim 6,2 miljoen kilo per jaar. Om deze ambitie te kunnen realiseren is een nieuwe, grotere locatie nodig voor de recyclingactiviteiten in het Westelijk Havengebied. Met de financiële bijdragen van de gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam is deze locatie nu gevonden aan de Basisweg nummer 60 in het Westelijk Havengebied. 

Veilige werkomgeving

De uitbreiding van de recyclingactiviteiten leidt tot meer werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Doel is om het aantal plaatsen voor medewerkers met een contract- of trajectovereenkomst te vergroten van 75 plekken nu naar ruim 150 plaatsen in 2021. De medewerkers in dit RSC kunnen op deze manier in een veilige werkomgeving, met behulp van constante begeleiding vaardigheden en arbeidsritme aanleren. De begeleiding en het scholen van het personeel wordt verzorgd door Milieuwerk, partner van AEB Amsterdam.

Volwaardig meedoen in maatschappij

Het doel is dat deze medewerkers een reguliere baan krijgen bij Milieuwerk, AEB of andere werkgevers. Dit sluit ook aan op de ambities van de gemeente Amsterdam om meer mensen kansen en mogelijkheden te geven op het vinden van een betaalde baan zodat zij weer volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. De samenwerking tussen AEB, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Milieuwerk geeft een sterke impuls aan de uitbreiding van sociale werkgelegenheid in Westpoort en draagt bij aan het verstevigen van de circulaire economie in het Westelijk Havengebied. Het behouden van nog meer grondstoffen voor de kringloop draagt eveneens bij aan het verwezenlijken van de ambities van AEB, namelijk het worden van een grondstoffen- en energiebedrijf. 

Sorteercentrum en Afvalpunten

Het Regionaal Sorteer Centrum is nu gevestigd op het terrein van AEB aan de Australiëhavenweg in Amsterdam. De activiteiten worden breder dan alleen het sorteren en demonteren van elektrische en elektronische apparatuur. Zo zullen er in de toekomst meer grondstofstromen worden verwerkt. Voorbeelden daarvan zijn het sorteren van textiel en er zijn plannen voor het ‘upcyclen’ van producten.

Ook zamelt AEB via de zes Afvalpunten in Amsterdam materialen in zoals matrassen, textiel, autobanden, piepschuim en oud ijzer. De materialen worden verder gesorteerd bij het RSC of gaan direct naar eindverwerkers.

Naar verwachting zal de nieuwe locatie voor de recyclingactiviteiten in de zomer gereed zijn.

Lees hier het persoonlijke verhaal van een medewerker van het RSC. 

 

Over AEB Amsterdam

AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

Onze kennis en expertise delen we in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale. 

Over Milieuwerk

De trajecten van Milieuwerk in het kader van Westpoort Werkt hebben als doelstelling de mismatch tussen werkzoekenden (vraag) en werkzoekenden in de markt (aanbod) te overbruggen.

Werkgevers moeten zich constant focussen op de markt.  Om van onze trajecten een succes te maken, moeten we als sociale firma de werkgevers zo ontzorgen dat er een ‘vloeiende’ overdracht kan plaatsvinden tussen aanbiedende en vragende partij. Milieuwerk vormt zo de schakel tussen het arbeidspotentieel van (voormalig) uitkeringsgerechtigden en de markt.

Daarnaast worden er opleidingen gegeven om de nodige vakspecifieke kennis bij te brengen. Dit resulteert via stages in arbeidscontracten bij reguliere werkgevers in de regio, maar ook in banen bij de flexibele arbeidspoule van Milieuwerk zelf. 

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060