31 oktober 2016

TU Delft Studenten winnen BouwRecycling Award met casus voor AEB en Waag Society

Zes studenten van de TU Delft wonnen afgelopen week de ‘BouwRecycling Award’ met hun onderzoek ‘Van afval naar grondstof, een keten met gedeelde verantwoordelijkheden’. De studenten voerden deze opdracht uit voor AEB Amsterdam, TU Delft en Waag Society. Zij onderzochten hoe plastic recycling gestimuleerd en de kwaliteit verbeterd kan worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld het toevoegen van extra codes op verpakkingen.

TU studente Nadieh Kamp presenteert het onderzoek
BouwRecycling Award

Andere onderzoeksvragen die het team zich stelde waren welke actoren een rol spelen in de keten van gerecycled plastic. Wat kun je doen om bij te dragen aan het optimaal scheiden en recyclen van plastics zodat dit zo hoogwaardig mogelijk kan worden hergebruikt? Dr. Ir. Maarten Bakker van de TU Delft heeft het onderzoek begeleid.  

Verduurzamen met codes

De studenten hebben onder andere gekeken of het mogelijk is codes toe te voegen aan verpakkingen zodat achteraf het plastic op specifieke soort kan worden gesorteerd. Deze codes kunnen met sensoren worden gescand. Een dergelijke ontwikkeling zal de drempel om het materiaal hoogwaardig te recyclen verlagen. Dat draagt bij aan het steeds hoogwaardiger terugwinnen van grondstoffen waardoor het gebruik van nieuwe grondstoffen wordt voorkomen.

Ruimte voor innovatie

Twee van deze studenten hebben vanwege hun innovatieve denkwijze een stageplaats gekregen bij AEB. Zij werken mee aan onderzoeken op het gebied van het terugwinnen van grondstoffen.  Op die manier worden studenten en organisaties aan elkaar verbonden en krijgen innovatieve ideeën op het gebied van het verduurzamen van de samenleving de ruimte.

De studenten van de TU Delft, master Industriële Ecologie, die dit vraagstuk onderzochten zijn: Alice van Rixel, Chloé Lejeune, Jason Kiem, Nadieh Kamp, Suzanne Dietz en Tim van Dijken.  

Supervisor dr. Ir. M.C.M. Bakker. In samenwerking met: AEB Amsterdam (Sietse Agema) en Waag Society (Tom Demeyer).

Uitreiking van de BouwRecyclingAward

De BouwRecyclingAward werd uitgereikt op het jaarlijkse Recycling Symposium op woensdag 26 oktober in Gorinchem.De organisatie van het Recycling Symposium heeft Universiteiten en Hogescholen uitgenodigd om aansprekende circulaire projecten te etaleren. Een deskundige jury onder leiding van prof. Dr. Ernst Worrell  heeft drie studenten(teams) genomineerd, waaruit de winnaar van de BouwRecyclingAward is gekozen.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060