5 juli 2016

Amsterdams organisch tuin- en plantsoenafval naar SUEZ

AEB Amsterdam heeft met ingang van 4 juli een contract gesloten met SUEZ voor het verwerken van het Amsterdamse tuin- en plantsoenafval. Tuin- en plantsoenafval bestaat onder andere uit gras, snoeihout, plaggen, planten, boomstronken en blad. Het gaat in totaal op jaarbasis om 5.500 ton tuin- en plantsoenafval.

Snoeiafval
Snoeiafval

Voor AEB en de gemeente vormden duurzaamheid en financieel rendement de belangrijkste factoren bij de aanbesteding van dit contract. Er is bijvoorbeeld gekeken wat de afstand is tussen de stadsdelen en de verwerker, de duurzame wijze van verwerking van het groen en de samenwerking in de afvalketen. SUEZ ligt naast het terrein van AEB. Daar wordt het materiaal verzameld en gesorteerd. SUEZ maakt voor de verwerking van het groenafval gebruik van de diensten van Den Ouden Groep, een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in groenrecycling en het produceren van bodemverbeteraars en biobrandstoffen uit groene reststromen.

Energie terug winnen

SUEZ zal na de eerste voorbewerking van het materiaal (verkleinen èn zeven) ongeveer 70% van deze reststroom (laten) composteren, de overige 30 % gaat naar de bio-energie centrale zodat energie kan worden terug gewonnen. In het contract is ook de ambitie opgenomen om samen met AEB te kijken welke innovaties er mogelijk zijn om deze reststroom nog duurzamer en kostenefficiënter te verwerken. Het contract heeft een duur van twee jaar met een mogelijkheid tot verlenging met twee jaar.

 

Over SUEZ/Den Ouden

SUEZ richt zich op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. In Nederland is SUEZ Recycling & Recovery actief op het gebied van het inzamelen, verwerken, recyclen en hergebruik van afval en biedt op die onderdelen verschillende algemene diensten en specialistische services. SUEZ bedient hiermee circa 530.000 Nederlandse huishoudens en ongeveer 80.000 bedrijven en andere organisaties.

De Den Ouden groep biedt een breed pakket van diensten en producten aan die alle iets te maken hebben met de natuur en de bodem. Het bedrijf is o.a. gespecialiseerd in de zes B’s namelijk: Bodemverbeteraars, Bodembemesting, Biobrandstoffen, Bodemveiligheid, Binnenstedelijke herinrichting & Betonaanleg.

SUEZ heeft in Den Ouden een partner gevonden om de ambitie van AEB voor een innovatieve, duurzame verwerking vantuin- en plantsoenafval tot hoogwaardige eindproducten de juiste invulling te geven. 

Over AEB Amsterdam

AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

Onze kennis en expertise delen we in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060