17 november 2016

Amsterdam zet in op onder andere warmtenetten

De gemeente Amsterdam kondigt vandaag aan dat de stad in 2050 een aardgasloze stad moet zijn. Dit maakte het college van Burgemeester en Wethouders bekend in haar strategie ‘Naar een Stad zonder Aardgas’. De eerste 10.000 bestaande woningen die overgaan op alternatieve energiebronnen, worden volgend jaar aangewezen.
AEB Amsterdam en Nuon hebben in hun samenwerkingsverband ‘Westpoort Warmte’ op dit moment ruim 22.000 woningen aangesloten op het stadswarmtenetwerk in westelijk en noordelijk Amsterdam. En dat aantal breidt nog altijd uit: doel voor 2030 is nog 40.000 woningen aansluiten. Dat betekent in het noordelijke en westelijk deel van Amsterdam al een CO2-reductie van 30 miljoen kilo op jaarbasis. In de stadsdelen waar Westpoort Warmte de leverancier is, wordt tweederde (67%) van de benodigde energie opgewekt zonder enige vorm van CO2-uitstoot.

Warmtebuffers AEB
Warmtebuffers

De gemeente wil in 2040 230.000 woningen voorzien van alternatieve, duurzame energiebronnen zoals stadswarmte en aardgasloos zijn in 2050. Het benutten van de warmte van onder andere AEB en Nuon, volledig elektrische warmtesystemen en groen gas zijn de verwarmingstechnieken die kunnen worden toegepast in de stad.

Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho: ‘We beginnen nu met een warmterevolutie, waar elke Amsterdammer bij betrokken wordt. Dit vraagt om lef bij alle partijen, en ik ben trots dat we juist in Amsterdam samen hard aan de slag gaan om bestaande buurten aardgasloos te maken. We gaan het gewoon doen.'  

Warmte van AEB

In Amsterdamse nieuwbouwwijken zoals de Houthavens, Amsterdam Nieuw West en nieuwbouw in Amsterdam Noord liggen al geen gasleidingen meer. Deze nieuwe wijken worden verwarmd met de warmte van Westpoort Warmte (AEB Amsterdam en NUON).

De meest ingrijpende keuze van de gemeente is dat nu begonnen wordt met het op grote schaal bestaande gebouwen aansluiten op alternatieve energiebronnen, om ervaring op te doen met welk alternatief op welke plek het beste past. Daarbij kan onder meer ook gedacht worden aan volledige elektrische warmtesystemen of geothermie. Om dit te bereiken gaat de gemeente intensief samenwerken met onder andere vijf woningcorporaties, Westpoort Warmte (AEB en NUON), netbeheerder Alliander en de Huurdersvereniging Amsterdam.

In ‘Naar een Stad zonder Aardgas’ wordt ook bepleit dat het Rijk nog een belangrijke rol te spelen heeft in het aanpassen van belemmerende wet- en regelgeving, en dat er meer bevoegdheden naar de gemeente moeten om lokaal de juiste keuzes te maken. Ook voor de financiering wordt naar het Rijk gekeken. Bijna de helft van de energie die Amsterdamse bewoners en bedrijven verbruiken, is voor het opwekken van warmte. Ongeveer 90% van die warmte wordt gemaakt door aardgas te verbranden. Daarmee is aardgas verantwoordelijk voor 30% van de Amsterdamse CO2-uitstoot, en door aardgasloos te worden levert Amsterdam een belangrijke bijdrage aan de nationale klimaatdoelen.

Westpoort Warmte

Westpoort Warmte is een samenwerking van Nuon Warmte met  AEB Amsterdam. De joint venture levert restwarmte van AEB aan woningen en bedrijven in Amsterdam Westpoort, Nieuw-West, Houthaven en Noord. Op dit moment heeft Westpoort Warmte ruim 22.000 aangesloten woningequivalenten. Dit aantal zal naar verwachting stijgen naar ruim 60.000 in 2030.

 

Bron: Gemeente Amsterdam

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060