16 juni 2015

Partners geven AEB een 7,3

Partners en klanten waarderen AEB gemiddeld met het rapportcijfer 7,3. AEB is blij met de positieve feedback en het inzicht dat het onderzoek geeft in de verbeterpunten. We gaan hier in de komende periode mee aan de slag om onze score te verbeteren. Medewerkers van AEB worden gewaardeerd om hun kennis van klant, product en markt en komen afspraken goed na. AEB wordt herkend als partner in het oplossen van afvalvraagstukken. Ook vinden respondenten dat AEB bijdraagt bij aan een schonere samenleving.

Tevredenheidsonderzoek
Tevredenheidsonderzoek

De belangrijkste verbeterthema’s zijn pro-activiteit, informatievoorziening over (nieuwe) producten en diensten van AEB en het op onderdelen verbeteren van de dienstverlening zoals wachttijden, servicebereidheid en klachtafhandeling. Met deze thema’s gaat AEB het komende jaar dan ook aan de slag.

AEB wil partner zijn in het verantwoord oplossen van afvalvraagstukken door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit het resterende afval. Een goede samenwerking met onze partners en klanten is hierbij essentieel. Om hierbij optimaal te kunnen aansluiten bij de wensen van partners en klanten, onderzocht AEB in de eerste helft van 2015 via een partnertevredenheidsonderzoek wat zij van de samenwerking vinden.

 

 

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl