nieuws header
21 januari 2015

Partnertevredenheidsonderzoek

AEB voert vanaf woensdag 21 januari een onderzoek uit naar de tevredenheid van zijn samenwerkingspartners. In het onderzoek vragen we waar zij tevreden over zijn en wat de belangrijkste verbeterpunten zijn. We hopen op een goede respons, want met die informatie kunnen we onze dienstverlening verder afstemmen op onze samenwerkingspartners.

AEB streeft naar een partnertevredenheid van minimaal een 7,5. Mocht uit de nulmeting blijken dat die nu lager is, dan willen we uiterlijk begin 2018 op het gewenste niveau uitkomen. Dit is één van de activiteiten waarmee we een langdurige samenwerking met onze partners willen borgen. Zo geven we invulling aan ons doel voor 2018: AEB is partner in het verantwoord oplossen van afvalvraagstukken doordat wij steeds meer grondstoffen terugwinnen en maximaal energie opwekken uit het resterende afval.

Gedurende 4 weken enquêteren we onze relaties telefonisch en online. Eind maart zijn de resultaten bekend en gaan we aan de slag met mogelijke verbeteracties. In 2016 meten we nog een keer of we op de goede weg zijn naar minimaal die 7,5 begin 2018.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl