1 juli 2015

AEB publiceert jaarcijfers 2014

Op 1 januari 2014 is AEB Amsterdam verzelfstandigd tot overheids-NV. Vandaag publiceren we onze jaarrekening 2014, gecombineerd met een jaar- en duurzaamheidsverslag. Met dit verslag laten we zien wat onze prestaties zijn op financieel, sociaal, economisch en milieugebied.

Het verslag laat zien dat we het jaar 2014 met een klein positief resultaat hebben kunnen afsluiten, ondanks lastige marktomstandigheden en operationele tegenvallers. Ook hebben we stappen gezet die bijdragen aan het verwezenlijken van onze ambitie om door te groeien tot het meest duurzame grondstoffen- en energiebedrijf. 

2014 in vogelvlucht

 • We hebben onze meerjarenstrategie en missie aangescherpt
 • We zijn gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een scheidingslijn voor kunststoffen en drankenkartons waarmee we een flinke verhoging van het scheidingspercentage realiseren
 • We zijn ook gestart met de bouw van een installatie voor de vergisting van het organische materiaal dat uit de scheidingsinstallatie vrij komt
 • De energieproductie van de HRC was 5% hoger dan voorzien
 • We tekenden een contract met Shenzhen Energy Environment Engineering Company voor een mogelijke samenwerking om in Shenzhen de beste AEC ter wereld te bouwen
 • We zijn er in geslaagd nieuwe partners in Engeland aan te trekken waardoor we ook voor de langere termijn vollast voor onze installatie kunnen garanderen  

2014 in cijfers

 • Afval verwerkt 1.327.917 ton
 • Materiaalhergebruik 61,4 kton
 • Electriciteit geleverd 772.857 MWh
 • Warmte geleverd 650.249 GJ
 • Duurzame energie geleverd 3.215.784 GJ
 • Vermeden CO2 172,5 kton

 

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl