15 juli 2015

Amsterdam Circular Challenge

Een actuele business case van AEB – het opwerken van biomassastromen van Artis naar waardevolle grondstoffen zoals proteïnen – was één van de uitdagingen van de Amsterdam Circular Challenge 2015. Studenten bedachten voor de Amsterdam Circular Challenge innovatieve oplossingen voor circulaire uitdagingen in Amsterdam.

business case biomassa Artis
business case biomassa Artis
Roos Petersen

De studenten presenteerden hun oplossing op de finale op 3 juli in De Ceuvel, de duurzame hotspot in Amsterdam-Noord.

Larvenreactor

Artis heeft verschillende biomassastromen waarvoor duurzame verwerkingsoplossingen worden gezocht. Het betreft mest van dieren, voedselresten van bezoekers en tuinafval. Als afvalverwerkingsbedrijf wil AEB dit graag helpen oplossen. De afgelopen jaren heeft AEB meegewerkt aan de ontwikkeling van een technologie om met larven biomassa-afval om te zetten in waardevolle proteïnen. Deze technologie en een demo-larvenreactor zijn ontwikkeld door Jagran BV.

Onderzoeksvragen

Voor de Amsterdam Circular Challenge stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. Op welke inputstroom gaat de larvenreactor werken?
  2. Welke larven gaan er in de reactor?
  3. Wat kan Artis het beste doen met larven en digestaat?

De ‘Lucratieve Larven Lovers’ werkten voor deze business case een scenario voor ‘een verrijdbaar larvenhotel voor meelwormen’ uit.

Hoge kwaliteit eiwitten en vetten

Op industriële schaal worden larven van de huisvlieg (Musca domestica) gekweekt en gevoed met organisch afval zoals GFT, slib, restaurantafval en mest. Deze larven zijn rijk aan hoge kwaliteit eiwitten en vetten en daarom bijzonder geschikt als grondstof voor diervoeding. Doordat deze larven daarnaast zeer snel (van eitje tot volwassen larf in 4 dagen) en in een zeer hoge dichtheid zonder risico van ziekte kunnen groeien, zijn zij uitermate geschikt voor grootschalige en zeer economische kweek.
Daarnaast is het een zeer duurzaam concept doordat het lokaal verkrijgbaar organisch afval (her)gebruikt wordt, weinig energie verbruikt, lage CO2 emissies heeft en het een toekomstig eiwitschaarste probleem kan oplossen.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl