aeb

Nieuws

AEB Amsterdam Twitter

AEB
26 september 2018

Nieuw directielid bij AEB

16 mei 2018

Afvalpunt Henk Sneevlietweg op zondag open

Vanaf zondag 20 mei is het Afvalpunt op de Henk Sneevlietweg 22 in Amsterdam bij wijze van proef dit jaar voortaan elke zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend.

10 april 2018

Erika Marseille nieuw lid Raad van Commissarissen AEB Amsterdam

Erika Marseille is aangetreden als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AEB Holding N.V.

8 maart 2018

Gratis compost bij Amsterdamse Recyclepunten

Zaterdag 17 maart is het Landelijk Compostdag. Breng uw afval die dag naar één van de zes Amsterdamse Recyclepunten en ontvang gratis een zak compost (zolang de voorraad strekt).

28 februari 2018

Reactie AEB op verscherpt toezicht

AEB Amsterdam is deze maand door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) onder verscherpt toezicht geplaatst.

19 december 2017

Bezoekers van Amsterdamse Recyclepunten tevreden over service

De zes Recyclepunten in Amsterdam scoren gemiddeld een 8,7 voor dienstverlening. Het merendeel van de bezoekers is zeer tevreden over de service, blijkt uit onderzoek. Met name de korte wachttijden, veiligheid en netheid bij de Recyclepunten worden gewaardeerd.

27 november 2017

Succesvolle herfinanciering toont vertrouwen in duurzame strategie AEB Amsterdam

AEB Amsterdam, het duurzame grondstoffen- en energiebedrijf, heeft bij de herfinanciering ruim €300 miljoen opgehaald en betaalt €215 miljoen aan leningen aan de gemeente Amsterdam terug.

9 november 2017

AEB en Havenbedrijf leveren duurzame walstroom aan schepen in Amsterdam

AEB Amsterdam levert samen met Havenbedrijf Amsterdam, Senfal en Energy eXchange Enablers walstroom aan riviercruise- en binnenvaartschepen. Het pilotproject moet zorgen voor meer gebruik van duurzame, lokaal opgewekte elektriciteit in de haven.

1 november 2017

Jos van der Werff interim CEO AEB

Op 1 november start Jos van der Werff als Chief Executive Officer (CEO) op interim basis bij AEB. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met zijn benoeming.

Jos van der Werff volgt Jeroen de Swart op, die per 1 december COO bij Global Thermostat in New York wordt.

Jos van der Werff (1961) is de eerste jaren na zijn studie colloïdchemie en experimentele fysica aan de Universiteit van Utrecht werkzaam geweest in diverse technologische en research & development functies.

18 oktober 2017

Recycling Service Centrum verdubbelt hergebruik en sociale werkgelegenheid

Het Recycling Service Centrum (RSC) van AEB Amsterdam en de sociale onderneming Milieuwerk is vandaag officieel geopend in aanwezigheid van Arjan Vliegenthart, wethouder Werk, Inkomen en Participatie. Het nieuwe centrum moet een verdubbeling van de recyclingactiviteiten en twee keer zoveel banen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt opleveren.

17 oktober 2017

AEB zoekt lid van Raad van Commissarissen

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van een van de Commissarissen is AEB Amsterdam op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen (RvC).

Gezien de samenstelling van de huidige RvC wordt er primair beoordeeld en geselecteerd op basis van financiële ervaring en expertise. Het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen is lid van de audit commissie.

16 oktober 2017

Brand in opslagloods bij AEB

Bij AEB heeft vanmiddag brand gewoed in een opslagloods

Alle aanwezigen hebben het gebouw veilig kunnen verlaten en de brand was binnen korte tijd onder controle.

Bij de brand, die in een leegstaand deel van de loods plaatsvond, zijn voor zover bekend geen gevaarlijke stoffen en/of afval bij betrokken. De autoriteiten zijn geïnformeerd en er wordt nauw samengewerkt met de betrokken hulpdiensten.

De brandweer heeft tijdens de brand in het gebied waar de rook heen waaide metingen verricht. Er zijn hierbij geen concentraties aan gevaarlijke stoffen gemeten die risico’s voor de gezondheid kunnen opleveren.

Samen met externe partijen en bevoegd gezag zijn we een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.


Onze excuses voor eventuele overlast als gevolg van dit incident.

10 oktober 2017

Update: Asbestincident bij AEB Amsterdam

6 oktober 2017

Bronscheiding - nascheiding

Het recyclen van plastic is in de afgelopen dagen regelmatig in de publiciteit geweest. De voor- en nadelen van bronscheiding versus nascheiding kwamen daarbij uitgebreid aan de orde. Naar aanleiding van deze publicaties bereikte AEB Amsterdam van verschillende kanten de vraag of de nieuwe scheidingsinstallatie het gescheiden inzamelen van afval aan de bron overbodig maakt.

6 oktober 2017

Asbestincident bij AEB

Bij AEB is bij werkzaamheden in een van de verbrandingsketels asbest aangetroffen in een hulpstof (straalgrit) die bij onderhoudswerkzaamheden is gebruikt. De werkzaamheden zijn direct stilgelegd nadat het bedrijf dat de hulpstof heeft geleverd melding maakte van mogelijke vervuiling.

7 september 2017

Jeroen de Swart vertrekt bij AEB

Jeroen de Swart vertrekt per 1 december aanstaande als CEO bij grondstoffen- en energiebedrijf AEB Amsterdam. Hij wordt per die datum COO bij Global Thermostat, een start-up op het gebied van carbon capture technology in New York. Daarmee kiest De Swart ervoor niet meer een tweede termijn van 4 jaar in te gaan bij AEB Amsterdam.

Better Biomass
5 september 2017

AEB’s duurzame elektriciteit gecertificeerd met Better Biomass-certificaat

AEB Amsterdam heeft het Better Biomass-certificaat behaald. Met dit certificaat kunnen wij aantonen dat de door ons geproduceerde elektriciteit voldoet aan de internationale duurzaamheidscriteria, zoals opgenomen in de Richtlijn Hernieuwbare Energie (Richtlijn 2009/28/EG). Dit certificaat is zeer waardevol voor AEB omdat de door ons geproduceerde duurzame energie wederom is goedgekeurd door een internationaal onafhankelijk systeem. Het certificaat is voor (potentiële) afnemers van belang omdat het aantoont dat de door AEB geproduceerde elektriciteit voldoet aan strenge duurzaamheidscriteria.

5 juli 2017

John van het RSC: “ik kan niet goed lezen en schrijven, maar ik stuur wel mensen aan!”

Bij het Recycle en Sorteer Centrum (RSC) van AEB werken mensen met een ‘kwetsbare positie op de arbeidsmarkt’. Dat is een fraaie term, maar wat betekent dat eigenlijk? AEB interviewt RSC-medewerker John de Boom.

Op het RSC zijn dagelijks tussen de 15 en 30 mannen bezig om elektrische apparaten als koelkasten, mobiele telefoons en watermeters te sorteren en te demonteren en zo waardevolle grondstoffen terug te winnen als koper, aluminium, kleding, papier en hout. John de Boom (54 jaar) is met zijn 25 jaar dienst een oudgediende bij het RSC. “David Jansen, de directeur, zegt altijd “toen John startte bij het RSC zat ik nog in de zandbak.”” Inmiddels runt John de hele vloer; hij stuurt de mannen aan, overziet waar ze mee bezig zijn en houdt in de gaten of iedereen werkt volgens de (veiligheids)regels.

5 juli 2017

Luierrecycling in Nederland weer een stap dichterbij

AEB Amsterdam maakt deel uit van het internationale onderzoeksproject EMBRACED. Dit innovatieve project, medegefinancierd door de Europese Unie, heeft tot doel gerecyclede secundaire grondstoffen uit gebruikte luiers terug te winnen en op te werken tot hoogwaardige grondstoffen.

AEB
28 juni 2017

AEB publiceert jaarverslag 2016

AEB Amsterdam kijkt terug op een goed jaar, waarin met de bevlogen inzet en betrokkenheid van de medewerkers weer een grote stap is gezet in de transitie naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf.

Taxus Baccata
27 juni 2017

Breng snoeisel van de Taxus Baccata naar een Afvalpunt

Snoeisel van de Taxus Baccata is een basisgrondstof voor chemotherapie. Vanaf vandaag tot en met 31 augustus kunnen inwoners van Amsterdam en omstreken hun snoeiafval van de Taxus Baccata inleveren bij de zes Afvalpunten. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie.

22 juni 2017

CO2 is een bruikbare grondstof

AEB Amsterdam is een duurzaam grondstoffenbedrijf. We zijn partner in het verantwoord oplossen van afvalvraagstukken, doordat we steeds meer grondstoffen terugwinnen en maximaal energie weten op te wekken uit het resterende afval. Deze visie hebben wij ook voor CO2; wij zien CO2 uit onze processen als grondstof die we opnieuw kunnen inzetten.

14 juni 2017

Herman van der Meij nieuwe manager Business Development en Sales bij AEB Amsterdam

Op 1 juni jl. is Herman van der Meij bij AEB Amsterdam in dienst getreden als manager Business Development.

Van der Meij heeft een zeer ruime ervaring in de afval- en recyclingsector in diverse landen. In Nederland begon hij zijn carrière in het oud papier, waarna hij met tussenstops in Duitsland, Frankrijk en Scandinavië vanaf 2004 in Groot Brittannië werkzaam was. Daar was hij commercieel directeur van Grosvenor Waste Management, dat in 2007 werd overgenomen door Viridor. Tot april 2017 was hij Managing Director van de Recyclingtak van Viridor Waste Management. Bij Viridor heeft Van der Meij een aantal zeer succesvolle en innovatieve strategieën ontworpen en geïmplementeerd op het gebied van het recyclen van oud papier/karton, glas, ferro/non ferro metalen, kunststoffen en de afzet daarvan op de Engelse, Europese en wereldwijde markten.

12 mei 2017

Hoogste punt in bouw Scheidingsinstallatie is bereikt

Donderdag 11 mei vierde AEB Amsterdam dat het hoogste punt was bereikt in de bouw van de Scheidingsinstallatie. Deze installatie is naar verwachting eind 2017 in gebruik worden genomen. Van de 300.000 ton huishoudelijk afval die erin gaan verwacht AEB Amsterdam zo’n 60.000 ton grondstoffen terug te winnen.

Verschillende afvalstromen (plastics, drankenkartons, metalen en aluminium, karton en papier en een organische natte fractie van vooral groente-, fruitafval en etensresten) worden in de installatie van elkaar gescheiden, met bijvoorbeeld schudzeven en infraroodstralen.

Zo’n 120 genodigden uit de afvalwereld en meer dan 130 medewerkers van AEB Amsterdam namen een kijkje bij deze state-of-the-art installatie in aanbouw.

Directeur Jeroen de Swart: “Drie jaar geleden startten we een intensieve gesprekken met partnergemeenten die wilden participeren in deze installatie. Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Waterland, Edam-Volendam, Haarlem, Landsmeer, Diemen, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal, al deze gemeenten hebben hoge duurzaamheidsambities en ze willen allemaal samen met hun bewoners sprongen maken in het scheiden van huishoudelijk afval.
En wij maken dat afval zoveel mogelijk afval geschikt voor hergebruik”. Dit hoogste punt markeert dus een belangrijk moment in het verwezenlijken van deze gezamenlijke ambities op het hergebruik van grondstoffen.

1 mei 2017

Wethouder Vliegenthart overhandigt contracten aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt

De Amsterdamse wethouder Vliegenthart (Werk, Inkomen en Participatie) was op 1 mei te gast bij het Recycle en Sorteercentrum (RSC) van AEB Amsterdam (AEB) en Milieuwerk. In het RSC wordt elektrische en elektronische apparatuur handmatig gesorteerd en gedemonteerd. Dat wordt gedaan door mensen die het niet lukt om zelfstandig een baan te vinden of te behouden.

Het was een feestelijke dag: meer dan 40 mannen hebben een praktijkcertificaat gehaald, zoals bijvoorbeeld het heftruccertificaat, het werken met hydraulische graafmachines of depothouder klein chemisch afval.

Ook kregen 8 mensen hun contract aangeboden. En dat is een hele mooie prestatie want deze mannen hebben vaak jarenlang om allerlei redenen langs de kant gestaan. Nu zijn ze zover dat ze een arbeidscontract aangeboden krijgen en hun eigen geld gaan verdienen.

Wethouder Vliegenthart: ”Ik ben ontzettend trots dat ik op 1 mei, de dag van de arbeid, deze mensen een contract mag aanbieden. Het is geweldig om te zien dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de inspanningen van AEB en Milieuwerk toch aan een baan kunnen komen.”

Jeroen de Swart, directeur AEB: “De mensen van het RSC zijn heel belangrijk voor AEB Amsterdam. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van waardevolle grondstoffen. Vorig jaar hebben ze bijna 3,8 miljoen kilo aan grondstoffen teruggewonnen. En dat willen we op gaan voeren, waarmee we een stevige impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.”

Verf 2
29 maart 2017

Start inzamelingsproject ‘Geef verf een nieuw leven’

Woensdag 29 maart start de vier maanden durende pilot “Geef verf een nieuw leven”. Gemeente Amsterdam, AEB Amsterdam , Akzo Nobel en de kringloopwinkels Rataplan en De Lokatie werken samen om het hergebruik van ongebruikte latexverf te stimuleren. Wethouder Choho (Duurzaamheid) zal de start inluiden.

Power to Protein
29 maart 2017

AEB participeert in pilot Power to Protein

Eiwitten van hoge kwaliteit produceren met grondstoffen uit afvalwater. Dat is de inzet van een uniek innovatief project dat door verschillende overheden en commerciële bedrijven wordt onderzocht. In het kader van “Power to Protein” werd de Pilot Installatie op 29 maart geopend op de waterzuivering van Vechtstromen in Enschede.

RSC
14 februari 2017

AEB zet in op verdubbeling recyclingactiviteiten en sociale werkgelegenheid

AEB Amsterdam zet de komende jaren stevig in op de uitbreiding van haar recyclingactiviteiten. Hiermee wil AEB een bijdrage leveren aan het verantwoord omgaan met grondstoffen en het zo duurzaam en hoogwaardig mogelijk verwerken van afval tot grondstof. Om dit te kunnen realiseren wordt behalve de bouw van de scheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval, de komende jaren geïnvesteerd in het uitbreiden van de recyclingactiviteiten. Hiervoor worden in nauwe samenwerking met Stichting Milieuwerk, de gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam de huidige activiteiten de komende jaren verdubbeld en uitgebouwd, waarbij de gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam een financiële bijdrage leveren. Deze uitbreiding levert niet alleen een bijdrage aan het behoud van waardevolle grondstoffen, maar geeft ook een stevige impuls aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

City Deal
9 februari 2017

AEB Amsterdam, gemeente en partners werken samen aan aardgasvrij Amsterdam

AEB Amsterdam gaat samen met NUON, woningcorporaties, netbeheerders en de gemeente Amsterdam gezamenlijk aan de slag om van Amsterdam een stad zonder aardgas te maken. Woensdag 8 februari ondertekenden de partners de City Deal Naar een stad zonder aardgas, met afspraken voor activiteiten en projecten op de korte en lange termijn.

Storten beton nascheidingsinstallatie
26 januari 2017

Eerste contouren bouw nascheidingsinstallatie zichtbaar

De eerste contouren van de nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval van AEB Amsterdam tekenen zich af op het bouwterrein aan de Amerikahavenweg in Amsterdam. Gistermiddag is de eerste betonstorting gedaan voor het leggen van de fundering van het gebouw.

Techniek nascheidingsinstallatie
26 januari 2017

AEB Amsterdam tekent Grondstoffenakkoord

Samen met 179 bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties heeft AEB deze week het Grondstoffenakkoord getekend. De ondertekenaars gaven hiermee het startschot om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De ondertekenaars stellen in het eerste halfjaar van 2017 gezamenlijk transitieagenda’s op voor vijf thema’s. Die thema’s zijn: (1) Biomassa en voedsel; (2) Kunststoffen; (3) Maakindustrie; (4) Bouw; en (5) Consumptiegoederen. AEB heeft aangegeven betrokken te willen bij de transitieagenda’s Biomassa en voedsel en Kunststoffen.

Plastic afval
10 januari 2017

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen intentieovereenkomst voor optimalisatie en verduurzaming recycleketen

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam tekenen vandaag, dinsdag 10 januari, een intentieovereenkomst voor een lange termijn samenwerkingsverband. Met deze samenwerking willen AEB en het Afvalfonds de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen optimaliseren. Eén van de afspraken gaat over de vergoedingen voor recycling van kunststoffen via de nascheidingsinstallatie van AEB. Dat betekent lagere vergoedingen, maar wel lange termijn zekerheid. De overeenkomst maakt het voor organisaties als AEB mogelijk om investeringen te doen in de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan optimalisatie van de recyclingketen.

Artist impression nascheidingsinstallatie huishoudelijk afval
7 december 2016

Gemeenten geven impuls aan terugwinnen waardevolle grondstoffen

Tien gemeenten tekenen voor deelname nascheidingsinstallatie AEB Amsterdam

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, Heemstede, Landsmeer, Ouder-Amstel, Waterland en (op een later moment) Zandvoort hebben vandaag het contract getekend voor hun deelname aan de nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval. Dit betekent dat zij hun huishoudelijk restafval, in combinatie met bronscheiding, vanaf eind 2017 laten nascheiden met behulp van deze installatie. Hiermee geven deze gemeenten, in navolging van de gemeente Amsterdam, een impuls aan hun scheidingsdoelstellingen en maken zij een keuze voor duurzaamheid.

Warmtebuffers AEB
17 november 2016

Amsterdam zet in op onder andere warmtenetten

De gemeente Amsterdam kondigt vandaag aan dat de stad in 2050 een aardgasloze stad moet zijn. Dit maakte het college van Burgemeester en Wethouders bekend in haar strategie ‘Naar een Stad zonder Aardgas’. De eerste 10.000 bestaande woningen die overgaan op alternatieve energiebronnen, worden volgend jaar aangewezen.
AEB Amsterdam en Nuon hebben in hun samenwerkingsverband ‘Westpoort Warmte’ op dit moment ruim 22.000 woningen aangesloten op het stadswarmtenetwerk in westelijk en noordelijk Amsterdam. En dat aantal breidt nog altijd uit: doel voor 2030 is nog 40.000 woningen aansluiten. Dat betekent in het noordelijke en westelijk deel van Amsterdam al een CO2-reductie van 30 miljoen kilo op jaarbasis. In de stadsdelen waar Westpoort Warmte de leverancier is, wordt tweederde (67%) van de benodigde energie opgewekt zonder enige vorm van CO2-uitstoot.

TU studente Nadieh Kamp presenteert het onderzoek
31 oktober 2016

TU Delft Studenten winnen BouwRecycling Award met casus voor AEB en Waag Society

Zes studenten van de TU Delft wonnen afgelopen week de ‘BouwRecycling Award’ met hun onderzoek ‘Van afval naar grondstof, een keten met gedeelde verantwoordelijkheden’. De studenten voerden deze opdracht uit voor AEB Amsterdam, TU Delft en Waag Society. Zij onderzochten hoe plastic recycling gestimuleerd en de kwaliteit verbeterd kan worden door gebruik te maken van bijvoorbeeld het toevoegen van extra codes op verpakkingen.

CO2 Smart Grid
27 oktober 2016

AEB ondertekent overeenkomst met 25 bedrijven, organisaties en overheden voor terugdringen CO2 uitstoot door hergebruik

Op de Nationale Klimaattop die op 26 oktober in Rotterdam werd gehouden, heeft een groep van ruim 25 bedrijven, organisaties en overheden, waaronder AEB, een overeenkomst getekend om gezamenlijk projecten te ontwikkelen die het mogelijk maken om de CO2 uitstoot in Nederland sterk te verminderen. De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. De ondertekenaars streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen.

Traject Noorderwarmte
10 oktober 2016

Laatste las leidingen warmtetracé Amsterdam Noord

Na 16 maanden graafwerkzaamheden is nu de laatste las uitgevoerd voor de Noorderwarmte leiding. Hiermee ligt 16 km warmtetracé in het Havengebied en Amsterdam Noord in de grond. De komende maand staat in het teken van het operationeel maken van de leidingen, zodat de bewoners in Amsterdam Noord binnenkort de warmte vanuit AEB Amsterdam ontvangen. Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is één van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen in de stad op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

Amsterdam Circular Challenge
7 oktober 2016

Finale ‘Amsterdam Circular Challenge’

Zaterdagavond 8 oktober is de finale van de ‘Amsterdam Circular Challenge’. Amsterdam loopt voor op de circulaire transitie. Om deze energie te bundelen en te versterken is de gemeente Amsterdam vorig jaar begonnen met de Amsterdam Circular Challenge. AEB is een van de partners hierin.

Knikkertegel plastic
3 oktober 2016

Scholen krijgen knikkertegel van gerecycled plastic cadeau

Partners in recycling inspireren scholen op de Dag van de Duurzaamheid

Tijdens de landelijke Dag van de Duurzaamheid op maandag 10 oktober vinden duizenden duurzame activiteiten plaats. De dag start op deelnemende basisscholen met het voorlezen van een verhaal uit het boek ‘De wereld van plastic’. AEB steunt dit initiatief door, samen met een aantal partners, deelnemende scholen een knikkertegel van gerecycled plastic cadeau te doen: een blijvende herinnering aan het belang van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen.

19 september 2016

Nieuwe corporate film AEB

AEB heeft een nieuwe corporate film, waarin de organisatie laat zien hoe zij zich samen met partners inzet voor een schone samenleving door de afvalverwerking steeds verder te verduurzamen.

Clean Capital
30 augustus 2016

Reststoffen en bedrijfsafval worden duurzame energie en grondstoffen

De ontwikkeling van innovatieve en duurzame projecten op het gebied van energietransitie, biobased en circulaire economie, dat is waar Clean Capital zich op richt en aan werkt. Clean Capital is gestart in december 2013 en is een samenwerkingsverband van AEB Amsterdam, Waternet en Havenbedrijf Amsterdam. Vandaag wordt de website www.cleancapital.nl gelanceerd. Een platform dat vraag en aanbod van reststoffen, innovaties op het gebied van duurzame energie en circulaire grondstoffen met elkaar verbindt. Op deze website kunnen innovatieve bedrijven terecht met hun ideeën over duurzame energie en het omzetten van reststoffen in waardevolle grondstoffen. Daarnaast is het een plek waar bedrijven hun reststoffen kunnen aanmelden zodat Clean Capital kan bekijken of en hoe grondstoffen kunnen worden terug gewonnen. Op deze manier kunnen individueel innovatieve, duurzame en economisch rendabele projecten in samenwerking met de drie grote partners van Clean Capital ontwikkeld worden.

'Zeehavens Amsterdam'
24 augustus 2016

Poort naar de circulaire economie

‘Al meer dan honderd jaar is AEB in beweging om duurzamer te werken. Dat raakt de komende jaren met innovaties en investeringen in installaties in een stroomversnelling, zeker als de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam werkelijkheid worden.’ AEB-medewerkers Marieke van Nood en Wieteke Weenink zijn aan het woord in het magazine ‘Zeehavens Amsterdam’.

15 juli 2016

Consortium van 12 partijen schaalt productie bio-aromaten uit afvalstromen op

Met een consortium van 12 partijen gaat AEB de komende 18 maanden aan de slag om waardevolle grondstoffen voor de chemische industrie te maken uit afval. Uit gft, luiers, zeefgoed en mest worden aromaten gewonnen die onder meer worden gebruikt voor de productie van plastic.

Installatie
14 juli 2016

Investeringsvoorstel nascheidingsinstallatie goedgekeurd

Woensdagavond 13 juli heeft de gemeenteraad van Amsterdam het investeringsvoorstel van AEB Amsterdam voor de bouw van een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval (HHAS) behandeld. Al eerder, op 7 juni, had het college hiermee ingestemd onder de voorwaarde van behandeling in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft raadsbrede steun uitgesproken voor de investering in de HHAS.

Snoeiafval
5 juli 2016

Amsterdams organisch tuin- en plantsoenafval naar SUEZ

AEB Amsterdam heeft met ingang van 4 juli een contract gesloten met SUEZ voor het verwerken van het Amsterdamse tuin- en plantsoenafval. Tuin- en plantsoenafval bestaat onder andere uit gras, snoeihout, plaggen, planten, boomstronken en blad. Het gaat in totaal op jaarbasis om 5.500 ton tuin- en plantsoenafval.

AT5 bij AEB
28 juni 2016

AEB in programma AT5

Afgelopen week bracht de Amsterdamse nieuwszender AT5 een bezoek aan AEB. Zij waren bij AEB voor het programma 'De straten van Amsterdam'. Een programma over de Amsterdammer en de straat waarin hij/zij leeft. AT5 brengt in beeld wat er in een specifieke Amsterdamse straat gebeurt. Dit keer stond de Australiëhavenweg op het programma.

Uitreiking BlueSky Award
23 juni 2016

AEB wint BlueSky Award in Shenzhen

AEB heeft met haar technologie voor de Hoogrendement Centrale (HRC) de BlueSky Award gewonnen. Deze Award is een initiatief van de United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) en Shenzhen International Technology Promotion Center for Sustainable Development (ITPC). Doel van beide organisaties is om innovaties en nieuwe, geavanceerde technologieën op het gebied van duurzame energie met de meeste investeringswaarde in ontwikkelingslanden te stimuleren. Jeroen de Swart, CEO bij AEB Amsterdam, nam de BlueSky Award in ontvangst.

Jaarverslag 2015
23 juni 2016

AEB publiceert jaarverslag 2015

Het jaarverslag laat de prestaties van AEB zien op financieel-, sociaal, economisch en milieugebied. Ondanks lagere energie- en grondstoffenprijzen heeft AEB het jaar 2015 met een positief financieel resultaat van 11,4 miljoen euro afgesloten. Een stabiel productieproces heeft hier belangrijk aan bijgedragen. Ten opzichte van 2014 is dit een flinke verbetering; in dat jaar bedroeg het financieel resultaat 0,8 miljoen, voornamelijk het gevolg van een grote brand in de installatie in november 2014.

Veegvuil
21 juni 2016

Contract voor veegvuil naar Afvalzorg

Per 1 juli wordt het contract tussen Afvalzorg en AEB voor het Amsterdamse veegvuil met twee jaar verlengd. Veegvuil is het vuil dat vrijkomt bij het vegen van de wegen en straten. Deze afvalstroom wordt ingezameld bij de zes Afvalpunten van AEB Amsterdam en bestaat grotendeels uit slib, zand, bladafval, plastics en blikjes en ook olieresten en metalen. Het gaat in totaal om ongeveer 7.000 ton veegvuil op jaarbasis.

14 juni 2016

AEB Amsterdam genomineerd voor de VOMI Safety eXperience Award

AEB staat in de top drie van locaties die als het meest veilig worden ervaren door medewerkers van VOMI lidbedrijven. De drie organisaties strijden onder het oog van een vakjury om de titel van winnaar Safety eXperience van het jaar. In 2015 is AEB ook genomineerd voor deze Award. Dit jaar bestaat de top 3 uit:

• ExxonMobil Chemical Holland Rotterdam
• Shell Nederland Raffinaderij B.V. Pernis
• AEB Amsterdam

Circulaire haven
30 mei 2016

AEB te gast bij programma De Volksvlijt: de Circulaire haven van Amsterdam

"De haven van 2056: Een walhalla voor recycling" kopte het Parool eind maart. Een mooie ambitie waar de gemeente, haven, stedenbouwers en organisaties als AEB hard aan werken. Op dinsdag 14 juni organiseert Volksvlijt 2056 een lezing over de ambities van de haven en manieren waarop ‘het walhalla voor recycling’ gerealiseerd kan worden. Het programma wordt ingevuld door onder andere stedenbouwkundig bureau Urbanos, de Economic Board Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en AEB.

Launchpad Meetup
20 mei 2016

Start ups presenteren ideeën bij AEB

Volgende week, woensdag 25 mei, zullen vier jonge bedrijven hun ideeën over uitdagingen waar de energie-, grondstoffen- en afvalbranche mee te maken hebben, presenteren aan AEB. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de ‘Launchpad Meetups’. Dat zijn kleinschalige evenementen waar beginnende ondernemingen een kans krijgen om hun ideeën over vraagstukken van grote organisaties te ‘pitchen’. AEB heeft speciaal hiervoor twee vraagstukken (challenges) geformuleerd waarover de vier bedrijven zich zullen buigen.

CO2 reductierapport
21 april 2016

Minder CO2 door stadswarmte

Bewoners en bedrijven in Amsterdam met stadswarmte en milieuvriendelijke koude zorgden in 2015 voor 68.863 ton minder CO2-uitstoot in vergelijking met individuele HR-ketels. Amsterdammers in bijna 33.000 woningen en meer dan 500 bedrijven en instellingen maken gebruik van warmte en koude van Westpoort Warmte en van Nuon. In het westelijke en noordelijke deel van de stad is Westpoort Warmte de leverancier. Dit is een samenwerking tussen Nuon en AEB Amsterdam.

Terras van Urbanite trottoirtegels
11 april 2016

Terras van Urbanite™ op campus FabCity nu toegankelijk voor publiek

Met de officiële opening van FabCity door burgemeester Eberhard van der Laan en minister Jet Bussemaker is ook het ‘Terras van bodemas’ formeel geopend. Speciaal hiervoor heeft Struyk Verwo Infra voor AEB Amsterdam (AEB) en Inashco een eerste partij trottoirtegels geproduceerd waarbij de nieuwe bouwstof Urbanite™ is verwerkt. Urbanite™ is het schoolvoorbeeld van ‘urban mining’, het gebruiken van de stad als wingebied van grondstoffen.

aeb
29 maart 2016

Terras van bodemas op campus FabCity

De afgelopen week heeft onze partner Struyk Verwo een eerste partij trottoirtegels geproduceerd waarbij de nieuwe bouwstof Urbanite™ van AEB Amsterdam en Inashco is verwerkt. Het gaat hier om een eenmalige partij tegels die wordt gebruikt voor de aanleg van een terras op FabCity. Urbanite™ is het schoolvoorbeeld van ‘urban mining’, het gebruiken van de stad als wingebied van grondstoffen.

Website ministerie SZW
21 maart 2016

AEB in film ministerie SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week haar vernieuwde portaal voor veilig en gezond werken geopend: www.gezondenveiligwerkt.nl. Dit is een platform dat bedrijven ondersteunt bij het organiseren van gezond en veilig werken. Het biedt bezoekers op een interactieve manier oplossingen en inspireert met voorbeelden van diverse organisaties. AEB is een van de organisaties die is gevraagd hieraan mee te werken in de vorm van een film.

Opleiding First Responder Leaders
29 februari 2016

Vier geslaagden voor diploma ‘First Responder Leaders’

Vier medewerkers van AEB hebben hun diploma ‘First Responder Leader’ behaald bij het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Hiermee zijn zij de eerste gecertificeerde ‘First Responder Leaders’ in Nederland, een opleiding specifiek gericht op het omgaan met incidentscenario’s in de grondstoffen-, energie- en afvalbranche.

Aanleg warmtenet boring Noordzeekanaal
16 februari 2016

Spektakelstuk verricht voor Amsterdamse stadswarmte

Met een spectaculaire boring onder het Noordzeekanaal raakt de aansluiting van Amsterdam-Noord op het regionale warmtenet in 2016 vandaag in een stroomversnelling.
Zes hijskranen hielden vlak naast de Tweede Coentunnel een 800 meter lange leiding in de lucht. Vervolgens werd de leiding tijdens een acht uur durende operatie onder de drukke vaarroute van het Noordzeekanaal door een boorgat, op 40 meter diepte, getrokken.

Opleiding First Responders AEB
1 februari 2016

Eerste diploma’s First Responder naar AEB

Zes medewerkers van AEB hebben hun diploma ‘First Responder’ behaald bij het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Hiermee zijn zij de eerste gecertificeerde ‘First Responders’ in Nederland, een opleiding specifiek gericht op het omgaan met incidentscenario’s in de grondstoffen-, energie- en afvalbranche.

HR-baas van AEB voor 1 dag
28 januari 2016

Lieselot (15) vandaag de HR-baas bij AEB Amsterdam

De 15-jarige Lieselot van Honschooten uit Amsterdam is vandaag één dag de HR- baas bij AEB Amsterdam. Honderd kinderen uit verschillende Nederlandse steden nemen vandaag voor één dag de positie over van CEO’s, directeuren en managers van verschillende bedrijven.

Euronews.com
27 januari 2016

Euronews bezoekt AEB voor reportage

Voor een reportage over de circulaire economie in Europa, kwam de TV-zender Euronews onlangs naar Amsterdam om te kijken hoe deze stad de circulaire economie in de praktijk brengt. Wethouder Abdeluheb Choho werd geïnterviewd over zijn visie op de circulaire economie in Amsterdam. Onder andere AEB Amsterdam en partner Inashco werden bezocht om een goed beeld te krijgen van hoe de stad de circulaire economie in de praktijk brengt.

Luchtfoto AEB 1
15 januari 2016

Pieter ter Kuile en Marc van ’t Noordende nieuwe leden Raad van Commissarissen AEB Amsterdam

Het college van Burgemeester en Wethouders Gemeente Amsterdam heeft ingestemd met de benoeming van Pieter ter Kuile en Marc van ’t Noordende tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AEB Holding NV met ingang van 1 januari 2016.

CFO AEB Derk Kappelle
13 januari 2016

Derk Kappelle nieuwe CFO AEB Amsterdam

Derk Kappelle treedt op 1 februari a.s. in dienst bij AEB Holding NV als Chief Financial Officer (CFO). Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met zijn benoeming.

Watermeters recyclen
8 januari 2016

Werken aan de circulaire economie

Koelkasten, mobiele telefoons, huishoudelijke apparaten, watermeters en andere bijzondere apparaten worden bij AEB dagelijks gesorteerd en bepaalde stromen worden gedemonteerd zodat materialen en grondstoffen maximaal kunnen worden hergebruikt. Deze apparaten worden onder andere ingezameld bij de zes Afvalpunten in Amsterdam. Daar kunnen bewoners en bedrijven terecht voor hun grof- en gevaarlijk afval. Daarnaast zijn er kringloopwinkels en andere organisaties die hun afval of niet meer verkoopbare materiaal zoals cd’s bij AEB inleveren zodat meer grondstoffen kunnen worden teruggewonnen. Een voorbeeld van een bijzondere lading deze week zijn watermeters.

Diervoeder
15 december 2015

Terugwinnen grondstof uit reststromen rioolwaterzuivering: Power to Protein

Eiwitten winnen uit rioolslib en dat vervolgens gebruiken als diervoeder. Het klinkt als toekomstmuziek, maar komt steeds dichterbij. AEB Amsterdam werkt samen met haar partners Waternet, KWR Watercycle Research Institute, AgriNutrition, TKI Watertechnologie en Avecom aan een geavanceerd procedé om dit mogelijk te maken.

1 december 2015

Bio-aromaten uit GFT Afval grondstof voor industrie

Jaarlijks produceren Nederlandse huishoudens gezamenlijk bijna 5 miljoen ton huishoudelijk restafval. AEB Amsterdam heeft samen met haar partners Biorizon, TNO, Attero, Orgaworld, Havenbedrijf Amsterdam en de Vereniging Afvalbedrijven in het Waste2Aromatics project onderzocht hoe de koolhydraten (suikers), die in afvalstromen aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden als grondstof voor de productie van biobased aromaten. Die worden gebruikt als grondstof voor onder andere chemicaliën en plastics.

Green Deal MRA Warmtenet
11 november 2015

AEB tekent Green Deal regionaal warmtenet Amsterdam

Op woensdag 11 november heeft Jeroen de Swart, CEO van AEB Amsterdam, zijn handtekening gezet onder een Green Deal om te komen tot een groot regionaal warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam. Andere partners in deze deal zijn onder andere het ministerie van economische zaken, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, gemeente Amsterdam en de Amsterdam Economic Board.

Vos in tuin bij AEB
9 november 2015

Vos te gast bij AEB

In de ‘voortuin’ van het AEB, bij de weegloge en de afvalinzameling komt vrijwel dagelijks een vos op bezoek. In tegenstelling tot het brengen van afval, komt hij het vooral halen. Het dier heeft het onder andere voorzien op de etensresten van het personeel in de avonduren.

Delegatie Colombia bezoekt AEB
6 november 2015

AEB in denktank circulaire economie Colombia

Vrijdag 6 november heeft een delegatie vanuit Colombia een bezoek gebracht aan AEB Amsterdam. Het ging om vertegenwoordigers van ministeries, nutsbedrijven en grote gemeenten. Zij bezoeken Amsterdam wegens de Internationale Waterweek. AEB is naar aanleiding van dit bezoek gevraagd om plaats te nemen in de denktank op het gebied van circulaire economie van de Colombiaanse overheid en kennisinstellingen.

Wethouder Vliegenthart in gesprek met medewerker RSC AEB
30 oktober 2015

Wethouder Vliegenthart op werkbezoek bij Regionaal Sorteer Centrum

Arjan Vliegenthart, de Amsterdamse wethouder voor Werk, Inkomen en Participatie bracht donderdagmiddag een werkbezoek aan het Regionaal Sorteer Centrum van AEB Amsterdam. Hij kreeg een rondleiding door de sorteerhal en sprak uitgebreid met medewerkers. De mensen die hier werkzaam zijn hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij AEB krijgen zij de kans om werkervaring op te doen en diploma’s te halen om zo kansen te krijgen op de arbeidsmarkt.

Weegbrug AEB
22 oktober 2015

Tijdelijk kans op langere wachttijden bij weegbrug AEB

Vanwege jaarlijks onderhoud aan onze Hoogrendement Centrale verwachten wij dat de wachttijden bij de weegbrug vanaf maandag 26 oktober op sommige momenten langer kunnen zijn dan gewoonlijk.
Om dit te voorkomen raden wij onze afvalleveranciers aan om zoveel mogelijk in de daluren het afval aan te bieden, tussen 16.00 en 22.00 uur.

Wamte AEB verwarmt zwembaden
19 oktober 2015

Warmte AEB Amsterdam gebruikt voor zwembaden

Het Noorderparkbad in Amsterdam wordt binnenkort verwarmd door de warmte die vrijkomt bij het verbranden van huisvuil. Het groeiende aantal woningen en bedrijven dat gebruik maakt van stadswarmte in Amsterdam, past in de ambitie van de stad om uiteindelijk uit te komen op 230.000 aangesloten adressen. Op dit moment worden 20.000 woningen verwarmd met de warmte van AEB.

Afvalketen in beeld
8 oktober 2015

De Amsterdamse afvalketen in beeld gebracht

In het nieuwe naslagwerk “Afvalketen in Beeld; grondstoffen uit Amsterdam” wordt een uitvoerige analyse van de Amsterdamse afvalketen gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er nog een enorme potentie is om tot meer afval scheiden te komen. Zo blijkt nog altijd 62% van het papier bij het restafval te belanden en zijn er behoorlijke verschillen tussen de verschillende wijken van Amsterdam. Afval in Beeld is gemaakt in opdracht van de gemeente Amsterdam in samenwerking met partners in de Amsterdamse afvalketen, waaronder AEB.

nieuwe corporate brochure AEB
6 oktober 2015

Nieuwe corporate brochure AEB

‘Voor een schone samenleving’ is de titel van de nieuwe corporate brochure van AEB Amsterdam. In deze brochure laten we zien hoe we als zelfstandig bedrijf onze ambitie realiseren om in 2018 hét duurzame grondstoffen- en energiebedrijf in de metropoolregio Amsterdam te zijn.

Innovatie Circulaireconomie
1 oktober 2015

Afvalconferentie 2015 over de transitie naar een circulaire economie

Op 1 oktober organiseren de NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Afvalconferentie 2015. Centraal thema van deze Afvalconferentie is de transitie naar een circulaire economie.

21 september 2015

AEB zoekt twee leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van AEB heeft deze zomer een aangepast rooster van aftreden vastgesteld dat voorziet in een geleidelijk verloop. Met het oog hierop zoekt AEB op dit moment twee leden voor de RvC die tot eind 2016 kunnen instromen.

AEB
8 september 2015

Halfjaarcijfers 2015

AEB heeft de halfjaarcijfers van de eerste helft van 2015 samengesteld. Deze zijn op 17 augustus door de RvC vastgesteld. Het resultaat van € 4,5 mln. tot en met juni is beter dan verwacht.

business case biomassa Artis
15 juli 2015

Amsterdam Circular Challenge

Een actuele business case van AEB – het opwerken van biomassastromen van Artis naar waardevolle grondstoffen zoals proteïnen – was één van de uitdagingen van de Amsterdam Circular Challenge 2015. Studenten bedachten voor de Amsterdam Circular Challenge innovatieve oplossingen voor circulaire uitdagingen in Amsterdam.

E-waste race
2 juli 2015

E-waste race scholen Amsterdam Oost en Nieuw-West

In het begin van het nieuwe schooljaar 2015-2016 start een E-waste race in stadsdeel Oost en Nieuw-West. Basisscholen in deze stadsdelen kunnen hier aan meedoen. De scholen nemen het tegen elkaar op om in vier weken zoveel mogelijk kapot klein elektronisch afval (ook wel e-waste genoemd) in te zamelen. Hiermee zetten ze zich in voor het milieu en leren ze over de afvalproblematiek die schuil gaat achter onze elektronische apparaten.

1 juli 2015

AEB publiceert jaarcijfers 2014

Op 1 januari 2014 is AEB Amsterdam verzelfstandigd tot overheids-NV. Vandaag publiceren we onze jaarrekening 2014, gecombineerd met een jaar- en duurzaamheidsverslag. Met dit verslag laten we zien wat onze prestaties zijn op financieel, sociaal, economisch en milieugebied.

lobbygroep rdf-export
23 juni 2015

AEB onderdeel van nieuwe internationale lobbygroep voor RDF-export

Een aantal bedrijven uit de afval- en grondstoffensector uit zowel het Verenigd Koninkrijk als omringende landen heeft zich verzameld in een nieuwe internationale lobbygroep. Doel van deze lobbygroep is het gezamenlijk onderzoeken en, indien nodig, aankaarten van kwesties rond de export van Refuse Derived Fuel (RDF). AEB Amsterdam maakt onderdeel uit van deze internationale groep en geeft hiermee input om de activiteiten van de industrie onder de aandacht te brengen bij derden, zoals de overheid of andere belanghebbenden.

Tevredenheidsonderzoek
16 juni 2015

Partners geven AEB een 7,3

Partners en klanten waarderen AEB gemiddeld met het rapportcijfer 7,3. AEB is blij met de positieve feedback en het inzicht dat het onderzoek geeft in de verbeterpunten. We gaan hier in de komende periode mee aan de slag om onze score te verbeteren. Medewerkers van AEB worden gewaardeerd om hun kennis van klant, product en markt en komen afspraken goed na. AEB wordt herkend als partner in het oplossen van afvalvraagstukken. Ook vinden respondenten dat AEB bijdraagt bij aan een schonere samenleving.

Taxus Baccata
15 juni 2015

Breng snoeisel van de Taxus Baccata naar een Afvalpunt

Snoeisel van de Taxus Baccata is een basisgrondstof voor chemotherapie. Van 15 juni tot en met 31 augustus kunnen inwoners van Amsterdam en omstreken hun snoeiafval van de Taxus Baccata inleveren bij de zes Afvalpunten. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie.

11 juni 2015

Circulaire economie in de praktijk

AEB laat een scheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval bouwen met daarbij een vergister voor het nagescheiden organisch materiaal. Het blijkt een oplossing die geen extra inspanning vraagt van de inwoners.

5 juni 2015

Regionaal warmtenet

Donderdag 4 juni, hebben 25 partijen, waaronder AEB, een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin ze verklaren zich gezamenlijk te zullen inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren.

29 mei 2015

AEB Amsterdam genomineerd voor de VOMI Safety eXperience Award

AEB staat in de top drie van locaties die als het meest veilig worden ervaren door medewerkers van VOMI lidbedrijven. De drie organisaties strijden onder het oog van een vakjury om de titel van winnaar Safety eXperience van het jaar. Dit jaar bestaat de top 3 uit:
· SABIC Geleen
· ExxonMobil Rotterdam Europoort
· AEB Amsterdam

29 mei 2015

Special Waste management

Afvalinzameling en verwerking is een extra grote uitdaging in een grote, drukke stad als Amsterdam. AEB Amsterdam helpt de stad verduurzamen met hoogwaardige energiecentrales, via recycling en warmtelevering. De Hoogrendement Centrale van AEB heeft zelfs interesse gewekt vanuit China. Directeur Jeroen de Swart vertelt in een uitgave van 'Nederland mvo', die als bijlage bij het FD is verspreid, over recente ontwikkelingen. Om recycling naar een hoger plan te tillen, werkt AEB Amsterdam momenteel aan een nieuwe installatie voor grootschalige nascheiding.

22 mei 2015

Chinese minister van energie bezoekt AEB Amsterdam

Donderdag 21 mei bracht de Chinese minister van energie, Nur Bekri, een bezoek aan AEB Amsterdam. Hij was in Nederland voor de ‘Ministerial Conference on the International Energy Charter’ (ministeriële Energiehandvestconferentie).

minisymposium-milieuwerk
23 april 2015

‘De Participatiewet en nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie’

Tijdens het mini-symposium ‘De Participatiewet en nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie’, worden vandaag de goede resultaten van ‘Westpoort Werkt’ op dit gebied gepresenteerd. Het symposium staat in het teken van het delen van een inspirerende visie op de toekomst van nieuwe werkgelegenheid in de circulaire economie. Centraal staat de rol van werkgever, sociaal ondernemer en overheid. Namens de samenwerkende partijen in Westpoort Werkt spreken: wethouder Arjan Vliegenthart (Werk, Inkomen en Participatie), Jaap Pranger (financieel directeur AEB Amsterdam), David Jansen (projectleider Milieuwerk) en Niels Krouwel (Projectleider Banenafspraak Sociaal Akkoord).

16 april 2015

Goede resultaten Green Deal Bodemas

Uit een tussentijdse evaluatie van de Green Deal Bodemas blijkt dat de deelnemende bedrijven goed op weg zijn de doelstellingen te realiseren. Met verschillende innovatieve technieken verbeteren de bedrijven de kwaliteit van bodemas, zodat de secundaire grondstof zonder isolerende maatregelen nuttig toepasbaar is. "Dit geeft bodemas een positieve waarde waardoor het beter kan concurreren met primaire grondstoffen", aldus Jaap Pranger (financieel directeur AEB) in zijn rol als voorzitter van de Afdeling Energie uit Afval van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). 10 april 2015

Nieuw opslagdepot

AEB beschikt sinds 1 april over een nieuw opslagdepot op eigen terrein. Op het depot kunnen ruim 8000 balen opgeslagen worden, in totaal zo’n 20.000 ton. Het nieuwe depot is een belangrijke verbetering van ons logistieke proces en van onze dienstverlening.

oud papier
3 april 2015

Hoogwaardige recycling glas, oud papier & karton

AEB Amsterdam (AEB) heeft namens de gemeente Amsterdam een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor de op- en overslag en verwerking van glas en oud papier & karton. Het verder verduurzamen hiervan is een van de uitgangspunten bij deze aanbesteding.

26 maart 2015

AEB zet volgende stap in samenwerking met Shenzhen

CEO Jeroen de Swart tekent MoU in aanwezigheid van premier Rutte en staatssecretaris Mansveld

In aanwezigheid van premier Mark Rutte en staatssecretaris Wilma Mansveld, tekende Jeroen de Swart, CEO van AEB Amsterdam, vandaag in Shenzhen een Memorandum of Understanding (MoU) met Shenzhen Energy Environment Engineering Co.(SEEE). Dit is een belangrijke volgende stap in de samenwerking tussen beide partijen om te komen tot duurzame oplossingen voor afvalwerking in China.

16 maart 2015

Een warm pleidooi voor stadswarmte

Jaap Bond, Gedeputeerde Provincie Noord Holland (en klimaatambassadeur) en Jaap Pranger (financieel directeur AEB) vertellen in de film 'Een warm pleidooi voor stadswarmte' over het hoe en waarom van stadswarmte en de klimaatwinst die er mee te behalen is. De ambitie is om in de komende 25 jaar in totaal zo’n 400.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam aan te sluiten op stadswarmte.

Manifest Buiksloterham
5 maart 2015

AEB tekent Manifest Circulair Buiksloterham

AEB tekent op 5 maart het Manifest Circulair Buiksloterham. Buiksloterham in Amsterdam Noord wordt de komende jaren getransformeerd van een bedrijventerrein naar een duurzame woon- en werkomgeving. Het gebied wordt gezien als experimenteergebied voor recycling van afvalstromen in een woonwijk. AEB zorgt samen met de gemeente voor innovatieve en optimale inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval in Buiksloterham. Bijvoorbeeld met betere bronscheiding door gekleurde zakken. De eerste bewoners kunnen hiermee al vanaf de zomer mee aan de slag. Samen met de bewoners gaan we kijken hoe we de afvalkringloop het beste kunnen sluiten en waar dit lokaal of op grotere schaal kan. Bijvoorbeeld voor groente- en fruitafval of bouwafval. AEB, met Nuon verenigd in Westpoort Warmte, tekent met het Manifest Circulair Buiksloterham ook voor een rol voor stadswarmte. Het initiatief biedt kansen om nieuwe oplossingen te testen. In het geval van stadswarmte kan gedacht worden aan het - op gebiedsniveau - verduurzamen van de warmtevraag in lijn met de Agenda Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

13 februari 2015

Groen licht voor Amsterdamse warmtetransportleiding Noorderwarmte

Westpoort Warmte (WPW), een samenwerking tussen Nuon en AEB Amsterdam (AEB) gaat flink investeren in de warmtevoorziening van Amsterdam Noord. Het gaat om een gezamenlijke investering van 35 miljoen euro voor het realiseren van een warmtetransportleiding ‘Noorderwarmte’ om Amsterdam Noord van schone warmte te voorzien. De leiding is nodig om de bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van restwarmte vanuit AEB Amsterdam. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens aangesloten zijn op het stadswarmte netwerk. WPW heeft op dit moment al 2.400 klanten op stadswarmte in Amsterdam Noord aangesloten. Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is een van de pijlers van de “Agenda Duurzaamheid”, die recent door de gemeenteraad is aangenomen. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

5 februari 2015

Werkbezoek Ed Nijpels over stadswarmte

Op woensdag 4 februari brachten Ed Nijpels (voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord) en Teun Bokhoven (voorzitter van de Duurzame Energiekoepel) een werkbezoek aan Nuon en AEB Amsterdam. Bij AEB, waar ook wethouder Choho van Amsterdam en Pieter de Jong van Ymere aanwezig waren, werd gesproken over de belangrijke rol van stadswarmte in de energietransitie. De aanwezigen waren het erover eens dat stadwarmte een groot potentieel heeft in stedelijke gebieden in de bestaande bouw. Ed Nijpels: ‘De omvang van het besparingspotentieel is mij duidelijk geworden, bijzonder interessant’.

2 februari 2015

AEB start aanbesteding scheidingsinstallatie

AEB Amsterdam is op 30 januari 2015 de aanbestedingsprocedure gestart voor de bouw van een scheidingsinstallatie voor kunststoffen en drankenkartons. Daarnaast gaat het om een installatie voor vergisting van het organisch materiaal dat uit de scheidingsinstallatie komt. De zogenoemde Selectieleidraad waarmee AEB een eerste selectie van samenwerkingspartners voor de bouw maakt, staat op TenderNed. De scheidingsinstallatie en vergister moeten uiterlijk op 1 mei 2017 operationeel zijn.

28 januari 2015

Raadscommissies bezoeken AEB

De raadscommissies ‘Infrastructuur en Duurzaamheid’ en ‘Werk en Economie’ van de gemeente Amsterdam brachten dinsdagavond 27 januari een bezoek aan AEB. De raadsleden kregen tijdens het werkbezoek meer informatie over wat er met afval gebeurt en hoe AEB bijdraagt aan de gemeentelijke ambities ten aanzien van recycling, reductie van CO2-uitstoot, productie van duurzame energie en het efficiënt gebruik van grondstoffen.

21 januari 2015

Partnertevredenheidsonderzoek

AEB voert vanaf woensdag 21 januari een onderzoek uit naar de tevredenheid van zijn samenwerkingspartners. In het onderzoek vragen we waar zij tevreden over zijn en wat de belangrijkste verbeterpunten zijn. We hopen op een goede respons, want met die informatie kunnen we onze dienstverlening verder afstemmen op onze samenwerkingspartners.

18 december 2014

Amsterdam wereldwijd tweede in recycling van afval

Amsterdam is nummer 4 van de meest concurrerende wereldsteden. Dat blijkt uit het rapport 'Amsterdam - A City of Opportunity', een internationale vergelijking tussen 31 wereldsteden. Alleen Londen, New York en Singapore gaan Amsterdam voor in de ranking aan de hand van 59 indicatoren op het gebied van aanpassingsvermogen, kwaliteit van leven en economie.

16 december 2014

AEB is partner in verduurzaming Amsterdam

Amsterdam wil de verduurzaming van de stad versnellen. Ambitie is onder andere 20% meer duurzame energie in 2020 en een koploperspositie in circulaire economie. AEB is hier als duurzaam afval- en energiebedrijf een belangrijke partner in.

30 november 2014

Brand bij AEB

Op 30 november rond 02.00 uur is er brand ontstaan in een elektriciteitsruimte bij AEB. Door de aanwezige hoogspanning was het in eerste instantie lastig voor de brandweer om de brand onder controle te krijgen. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.
Over de oorzaak is nog niets bekend. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan.

5 september 2014

AEB voert lijst aan bij Schotse aanbesteding voor verwerking huishoudelijk afval in 32 gemeenten

AEB is bovenaan de lijst geëindigd in een Schots aanbestedingstraject voor de verwerking van huishoudelijk afval. De aanbesteding was uitgeschreven door de Schotse overheidsinstantie Scotland Excel en had als doel de economisch meest aantrekkelijke aanbieders te vinden voor de verwerking van huishoudelijk afval in 32 gemeenten in Schotland.

26 augustus 2014

AEB sluit lastig eerste halfjaar 2014 af

AEB Amsterdam heeft haar eerste halfjaar 2014 onder lastige omstandigheden afgesloten. Door operationele problemen en tegenvallende marktomstandigheden is het verwachte jaarresultaat € 12 miljoen lager dan voorzien in 2013. Het resultaat voor 2014 zal naar verwachting hierdoor uitkomen op € 7 miljoen.

18 juni 2014

AEB duurzaamheidsverslag 2013

Voor de waarde die AEB levert aan stad, regio en samenleving was 2013 een belangrijk jaar. De gemeente Amsterdam heeft ons het vertrouwen gegeven om per 1 januari 2014 als verzelfstandigd AEB Amsterdam door te gaan. Daarmee hebben we weer goede stappen kunnen zetten in onze ambitie om van afvalverwerker te transformeren naar producent van duurzame energie en herwinbare grondstoffen.

Ondertekening Green Deal glastuinbouw
13 juni 2014

Green Deal CO2 voorziening glastuinbouw NH

Op dinsdag 10 juni is de Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’ getekend door 15 partijen. Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken was een van deze partijen. Namens AEB Amsterdam ondertekende Jaap Pranger de Green Deal.

Warmtebuffer AEB
3 juni 2014

CO2-uitstoot Amsterdam fors lager door stadswarmte

De aansluiting van 2.500 woningen op stadswarmte heeft in Amsterdam Noordwest een extra besparing van 4,5 miljoen kilo CO2-uitstoot opgeleverd. Dit blijkt uit cijfers van Westpoort Warmte, verantwoordelijk voor de warmtelevering in noordwestelijk Amsterdam. De totale CO2-reductie door stadswarmte voor dit deel van Amsterdam komt daarmee uit op 24 miljoen kilo op jaarbasis.

Mirjam Nouwen
22 mei 2014

Mirjam Nouwen nieuw lid RvC AEB Amsterdam

Het College van burgemeester en wethouders Gemeente Amsterdam heeft afgelopen dinsdag 20 mei ingestemd met de benoeming van Mirjam Nouwen tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AEB Holding N.V.

Storthal
13 mei 2014

Veiligheidsweek stortvloer

De komende week organiseren tien afvalbedrijven de Veiligheidsweek Stortvloer. Van 12 tot en met 16 mei besteden zij extra aandacht aan de veiligheid bij het lossen van afval.

6 maart 2014

Marianne van Leeuwen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen AEB Amsterdam

Het College van burgemeester en wethouders Gemeente Amsterdam heeft afgelopen dinsdag 4 maart ingestemd met de benoeming van Marianne van Leeuwen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van AEB Holding N.V.

28 februari 2014

Jeroen de Swart te gast bij Amsterdamse talkshow Stadsleven

Maandag 24 februari was Jeroen de Swart, algemeen directeur AEB Amsterdam, te gast bij de Amsterdamse talkshow "Stadsleven". Het thema was Afval stinkt niet.

Koning Willem-Alexander neemt eerste exemplaar rapport 'Ondernemen in de circulaire economie’ in ontvangst
4 februari 2014

Koning Willem-Alexander ontvangt eerste exemplaar rapport 'Ondernemen in de circulaire economie’

Overstappen op de circulaire economie kan Nederland ruim €7 miljard per jaar en 50.000 nieuwe banen opleveren.

Wethouder van Es bezoekt Milieuwerk EcoCollege
31 januari 2014

Wethouder van Es bezoekt Westpoort Werkt

Op vrijdag 24 januari bracht wethouder mevrouw Van Es een werkbezoek aan AEB om het te hebben over de toekomst van 'Westpoort Werkt'.

17 januari 2014

Samenwerking voor Biobased projecten

De Biobased Economy is een economie waarin biomassa als grondstof wordt gebruikt in plaats van fossiele brandstoffen. Om de Biobased Economy een boost te geven, werd deze week de Green Deal Grassen & Gewassen ondertekend.

2 januari 2014

AEB Amsterdam van start

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) is per 1 januari verzelfstandigd en gaat verder onder de naam AEB Amsterdam. 20 december hebben Wethouder Carolien Gehrels (Gemeente Amsterdam - Bedrijven en Deelnemingen) en de directie van AEB de overeenkomst getekend. Verzelfstandiging verstevigt de positie van het bedrijf en biedt de mogelijkheid om zich succesvol te ontwikkelen tot een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf.

1 januari 2014

De verzelfstandiging: wat betekent dit voor onze contractpartijen?

AEB Amsterdam is vanaf 1 januari 2014 geen onderdeel meer van de gemeente Amsterdam. Vanaf dat moment wordt de gemeente Amsterdam de enige aandeelhouder. Onder de handelsnaam AEB Amsterdam is AEB Exploitatie B.V. formeel uw contractuele tegenpartij.

20 december 2013

Verzelfstandiging Afval Energie Bedrijf per 1 januari 2014

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) verzelfstandigt per 1 januari 2014. Wethouder Carolien Gehrels (Bedrijven en Deelnemingen) en de directie van AEB hebben vandaag de overeenkomst getekend. Verzelfstandiging verstevigt de positie van het bedrijf en biedt de mogelijkheid om zich succesvol te ontwikkelen tot een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf.

12 december 2013

Jaap Pranger benoemd tot bestuurslid VA

Woensdag 11 december is Jaap Pranger, Operationeel en Commercieel directeur van AEB voorzitter geworden van de afdeling Energie uit afval van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Hiermee is hij tevens toegetreden en benoemd tot bestuurslid van de VA.

AEB exterieur
19 november 2013

Duurzame samenwerking AEB, Waternet en Havenbedrijf Amsterdam

Het Afval Energie Bedrijf (AEB), Waternet en het Havenbedrijf Amsterdam gaan structureel samenwerken in duurzame innovatieve projecten op het gebied van grondstoffen, energie en water. De drie partijen starten met zes projecten, die binnen vijf jaar resultaat moeten opleveren.

11 juni 2013

Innovatieve ADR-installatie officieel geopend

Op dinsdag 11 juni werd de ADR-installatie op het terrein van het Afval Energie Bedrijf (AEB) officieel geopend. De Advanced Dry Recovery (ADR) installatie die de bodemassen van AEB in verschillende fracties scheidt en waardevolle non-ferro's als aluminium en zink terugwint, is een gezamenlijk project van AEB en Inashco.

1 januari 0001

Jeroen de Swart nieuwe directeur AEB


 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060