Over AEB

Duurzame energie en waardevolle producten

Over AEB

 

Missie, ambitie en mensen

Onze missie

Voor een schone samenleving nu en in de toekomst lost AEB blijvend afvalvraagstukken op. Op een schone en verantwoorde manier halen we daartoe zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit afval. De warmte die bij verbranding van afval vrijkomt, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en woningen en bedrijven te verwarmen.

Onze ambitie

AEB is partner in het verantwoord oplossen van afvalvraagstukken door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit het resterende afval.

Onze mensen

Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Zij doen dit in een inspirerende en veilige werkomgeving. We werken samen volgens de kernwaarden betrouwbaar, bevlogen, behulpzaam, zelfverzekerd en gedisciplineerd. 


Wij gaan voor een schone samenleving

Nu en in de toekomst

Onze geschiedenis gaat terug naar het begin van de vorige eeuw. In Amsterdam werd afval in de groeiende stad een steeds groter probleem. De oplossing was de Vuilverbranding Amsterdam Noord. Sindsdien werken wij samen met onze partners om afvalvraagstukken op te lossen. Vanuit onze maatschappelijke overtuiging zijn wij met hen altijd op zoek naar de meest verantwoorde oplossingen binnen de mogelijkheden van het moment.  Zo hebben we in 2007 de Hoogrendement Centrale ontwikkeld op basis van technologische innovaties. Zorgen voor een schone samenleving betekent dat wij zoveel mogelijk hergebruiken en waardevolle materialen uit afval halen. Wat overblijft verbranden wij efficiënt en levert electriciteit op en warmte voor steeds meer Amsterdamse huishoudens.

Luchtfoto AEB 1

Met onze partners bedenken wij innovatieve methodes om slimmer om te gaan met afval en reststromen. Denk aan het verhogen van de groen gasproductie en een nascheidingslijn voor huishoudelijk afval.

Sinds 2014 zijn we geen onderdeel meer van de gemeente Amsterdam. Als zelfstandig bedrijf dragen we bij aan de Amsterdamse duurzaamheidsambities en die van omliggende gemeenten en bedrijven waarmee we samenwerken.

Dagelijks komen 600 vrachtwagens met afval uit de metropoolregio Amsterdam en daarbuiten naar AEB. Inwoners uit Amsterdam brengen hun grofvuil naar de afvalpunten. Elke dag komen containers met afval uit de UK. Jaarlijks verwerken we met elkaar 1,4 miljoen ton afval. Van Nederland tot China brengen we in samenwerkingsverbanden onze specifieke kennis en expertise in.

Wat we doen, doen wij welbewust. We werken zo schoon en veilig mogelijk en zorgen voor een gezonde financiële basis. De bevlogenheid, kennis en trots van onze medewerkers onderscheiden ons en brengen ons verder.

Scheidingsinstallatie
In 2017 is een nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik genomen voor het grootschalig nascheiden van huishoudelijk afval. Hier winnen we zeven soorten grondstofstromen terug voor hergebruik. Elke dag leveren onze partnergemeenten 900 ton door hen ingezameld afval aan voor scheiding. De komende jaren zetten we concrete stappen om nog meer grondstoffen terug te winnen.

Bio energiecentrale
AEB bouwt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam een duurzame energiecentrale die gaat draaien op biomassa. Met de centrale kan AEB het tweevoudige aan duurzame warmtecapaciteit bieden aan het warmtenet van de stad. Deze biomassa-energiecentrale zorgt voor circa 67.000 ton vermeden CO2 per jaar. De AEB Bio-energiecentrale zet per jaar tot 110.000 ton laagwaardig snoei- en afvalhout om naar duurzame energie voor Amsterdam.  

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl