Innovatie

Met onze samenwerkingspartners realiseren we innovaties voor de verdere verduurzaming van afvalverwerking

Noordzeeweg-Header

Innovatie

AEB levert een optimale bijdrage aan een schone samenleving door afvalvraagstukken op te lossen. Dit doen wij door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit het resterende afval. Hiertoe realiseren we met onze samenwerkingspartners innovaties voor de verdere verduurzaming van afvalverwerking. We onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor het scheiden en recyclen van grondstoffen uit afval. Ook zoeken we met onze partners naar nieuwe productieprocessen waarmee we meer energie uit biomassa kunnen leveren. Nu al biedt de innovatieve technologie van onze HR-centrale de meest duurzame mogelijkheden voor energieterugwinning uit afval.

Innovatie Circulaireconomie

Versterken circulaire economie

AEB zet zich in voor het versterken van de circulaire economie. Dit doen we door onze bedrijfsprocessen te optimaliseren en verder te verduurzamen. Ook realiseren we manieren om meer en beter te kunnen recyclen zodat alle grondstoffen behouden blijven in de productie- en consumptieketen. Uiteindelijk worden we hier steeds beter in en sluiten we steeds meer kringlopen.

Voor de transformatie naar de circulaire economie is innovatie op alle terreinen nodig: maatschappelijk (denk onder meer aan veranderingen in gedrag), technisch en in bedrijfs- en verdienmodellen. De stappen die AEB hierin zet onderzoeken we samen met een breed scala aan partners.  

Projecten

De komende jaren zetten we concrete stappen om aanzienlijk meer grondstoffen terug te winnen en meer duurzame energie op te wekken. We werken aan de volgende projecten:

 • Opwerken van de minerale fractie van bodemas tot een volwaardige zand- en grindvervanger, voor bijvoorbeeld toepassing in bouwmaterialen
 • Scheiden van plastic en de organische fractie uit huishoudelijk restafval en het vergisten van de organische fractie
 • Het opwerken van biogas naar groen gas van aardgaskwaliteit en zuivere CO2
 • CO2 afvangst uit rookgassen van de verbrandingsinstallatie en levering van zuivere CO2
 • Stoomlevering

De gemeente Amsterdam, onze partnergemeenten in de regio, Waternet, het Havenbedrijf Amsterdam zijn onze partners in deze projecten. 

Opwerken van bodemas tot een volwaardige zand- en grindvervanger

Hierbij wordt de minerale fractie van het bodemas dat overblijft na verbranding opgewerkt tot schone bouwproducten. Dit gebeurt conform de Green Deal die hierover is afgesloten.

We winnen steeds meer metalen uit het bodemas terug, zodat deze metalen opnieuw kunnen worden gebruikt. Ook werken we aan het opwerken van het minerale deel van het bodemas tot volwaardige  bouwstoffen. Zo werken we met diverse innovatieve technieken succesvol aan een schone samenleving.

Scheiden van plastic en de organische fractie uit huishoudelijk restafval

Het huishoudelijk restafval bevat nog een aantal waardevolle grondstofstromen die teruggewonnen kunnen worden voor hergebruik. Met de scheidingslijn kunnen we bijvoorbeeld plastics scheiden van de restfractie zodat deze plastics opnieuw ingezet kunnen worden. De organische fractie verwerken we dan vervolgens in een vergistingsinstallatie zodat er waardevol biogas ontstaat.

Luierrecycling

AEB Amsterdam gaat uit luiers grondstoffen terugwinnen voor hoogwaardig hergebruik. We bouwen hiervoor een nieuwe installatie op basis van innovatieve technologie, die met partners in een Europees onderzoeksproject wordt ontwikkeld.

De installatie, die in 2019 in bedrijf wordt gesteld, gaat luiers steriliseren en opwerken naar secundaire ruwe grondstoffen, zoals kunststoffen, cellulose en absorberende materialen. Een belangrijk voordeel van deze technologie is dat het een significante reductie van de CO2-voetafdruk oplevert.

Het opwerken van biogas naar groen gas van aardgaskwaliteit en zuivere  CO2

Het biogas dat vrijkomt bij de vergisting van de organische fractie uit het restafval, kan verder worden opgewerkt naar aardgaskwaliteit. Hierdoor ontstaat er een duurzame variant van aardgas: groen gas. Dit zal via het reguliere aardgasnet worden gedistribueerd. Daarnaast wordt er hoogwaardig vloeibaar CO2 geproduceerd.

CO2 afvang uit rookgassen van de verbrandingsinstallatie en levering van zuivere CO2

We onderzoeken het terugwinnen van zuivere CO2 uit de rookgassen van de afvalverbrandingsinstallatie. AEB heeft op dit moment al de installatie met het hoogste elektrische rendement. Door ook nog CO2 te gaan terugwinnen ontstaat een nog hoger milieurendement.

Stoomlevering

Vanuit onze bestaande installaties is het mogelijk om omliggende bedrijven te voorzien van stoom van AEB. Deze stoom is voor omliggende procesindustrie een duurzamer en goedkoper alternatief  dan gebruik van fossiel aardgas. 


Innovatieprogramma AEB

Met de innovatieve projecten hierboven zetten we stappen richting een circulaire economie. Maar er zijn nog meer mogelijkheden te onderzoeken die passen binnen de strategie om steeds meer grondstoffen terug te winnen en het resterende afval zo duurzaam mogelijk om te zetten in energie. Dit doen we samen met kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Ook participeren we in AMS (het nieuwe wetenschappelijke instituut voor Advanced Metropolitan Solutions), Wastecosmart en City-zen.

Ons innovatieprogramma richt zich op de volgende thema’s:

 1. Energie uit biomassa
 2. Grondstoffen uit biomassa
 3. Inzamelen, scheiden, sorteren (multistroom)
 4. Bewerken en opwerken materialen uit afval
 5. Lokale kringlopen sluiten
 6. CO2 afvangst en levering

 

 

Innovatie _programma _AEB

 

Voor onze innovaties maken we gebruik van subsidies uit Europa en Nederland. Zo hebben we voor elk innovatie-thema ondersteuning om samen met partners te onderzoeken of nieuwe technologieën en innovaties toepasbaar zijn op afvalvraagstukken in onze regio.

Heeft u een idee? We horen graag van u.

Wij staan open voor nieuwe ideeën en samenwerkingsmogelijkheden. Heeft u een idee dat past in onze strategie en dat u graag met ons wilt delen? We horen graag van u via 020 587 6299 ook kunt u ons mailen via info@aebamsterdam.nl of onderstaande link: 

Neem contact op
 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl 
Tel: 020 407 6060