Innovatie

Met onze samenwerkingspartners realiseren we innovaties voor de verdere verduurzaming van afvalverwerking

Noordzeeweg-Header

Innovatie

Oplossing afvalvraagstukken
AEB draagt bij aan een schonere samenleving door het oplossen van afvalvraagstukken. We winnen steeds meer grondstoffen terug en uit restafval wekt AEB maximaal energie op. De innovatieve techniek van onze hoogrendementscentrale biedt de meest duurzame mogelijkheden voor energieterugwinning uit afval. Samen met partners werken we aan innovaties voor de verdere verduurzaming van afvalverwerking. AEB is steeds op zoek naar nieuwe manieren voor het scheiden en recyclen van grondstoffen uit afval. Sinds 2017 scheiden we huishoudelijk restafval in een speciaal daarvoor gebouwde installatie. Ook is een centrale in aanbouw om duurzame warmte te leveren uit regionaal afvalhout.


Innovatie Circulaireconomie

Scheidingsinstallatie
In 2017 is een nieuwe scheidingsinstallatie in gebruik genomen voor het grootschalig nascheiden van huishoudelijk afval. Hier winnen we zeven soorten grondstofstromen terug voor hergebruik. Elke dag leveren onze partnergemeenten 900 ton door hen ingezameld afval aan voor scheiding. De komende jaren zetten we concrete stappen om nog meer grondstoffen terug te winnen.

Techniek Scheidingsinstallatie

Bio energiecentrale
AEB bouwt in het Westelijk Havengebied van Amsterdam een duurzame energiecentrale die gaat draaien op biomassa. Met de centrale kan AEB het tweevoudige aan duurzame warmtecapaciteit bieden aan het warmtenet van de stad. Deze biomassa-energiecentrale zorgt voor circa 67.000 ton vermeden CO2 per jaar. De AEB Bio-energiecentrale zet per jaar tot 110.000 ton laagwaardig snoei- en afvalhout om naar duurzame energie voor Amsterdam. Het gaat om hout dat niet geschikt is voor hoogwaardige toepassing als papierproductie of houtverwerking. De takken, twijgen, kleine spaanders en zaagselresten zijn afkomstig van landschapsbeheer en houtbewerkers in een straal van maximaal 150 km van Amsterdam. AEB levert de warmte via Westpoort Warmte – een joint venture van Vattenfall en AEB – aan het warmtenet van Amsterdam.

AEB-BEC April 2019 Bouwfoto 1000px

Stoomlevering
Begin 2019 is onderzoek gestart naar stoomlevering vanuit de AEB-centrale naar buurbedrijf Argent Energy. Vanuit onze bestaande installaties is het mogelijk omliggende bedrijven te voorzien van stoom. Deze stoom is voor omliggende procesindustrie een duurzamer en goedkoper alternatief dan gebruik van fossiel aardgas.

Artist Impression Stoomleiding

Luierrecycling
Uit babyluiers zijn grondstoffen terug te winnen voor hoogwaardig hergebruik. AEB onderzoekt hiervoor de bouw van een nieuwe innovatieve installatie in Amsterdam. De techniek hiervoor is met partners ontwikkeld in een Europees onderzoeksproject. De installatie zal dan luiers steriliseren en opwerken naar secundaire ruwe grondstoffen, zoals kunststoffen, cellulose en absorberende materialen.


CO2-afvang en transport
AEB wil CO2 afvangen uit de rookgassen van de centrale en dit als zuivere CO2 leveren aan glastuinbouwbedrijven in het Westland. Zij wekken dit nu zelf op voor gebruik als voedingsstof voor plantengroei. AEB wil elk jaar 450.000 ton CO2 afvangen en leveren. Een onderzoek loopt naar de technische en economische haalbaarheid.

 

Contact

KvK 58867937

Tel: 020 587 6299
Email: info@aebamsterdam.nl

Australiëhavenweg 21
1045 BA Amsterdam

Postbus 58292
1040 HG Amsterdam

Plan een route

Openingstijden

Heeft u een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons weten.
Email: klachten@aebamsterdam.nl